Náš přístup je zaměřen na kvalitu, životní prostředí a bezpečnostní politiku. Trendy v těchto oblastech se pojmout námi získávanými certifikáty.

Zobrazit více

Společnost ALUFINISH již od prvopočátku své existence zavedla systém řízení jakosti. Společnost získala certifikát spojený se systémem řízení jakosti dle DIN EN ISO 9001, aby byla zajištěna kvalita co nejvíce transparentní i pro všechny klienty. Legislativní požadavky na výrobu a produkty v důsledku četných změn a inovací právních předpisech za poslední léta neustále narůstají. Na tyto požadavky společnost ALUFINISH reagovala s cílem zajistit dokonalé sledování a realizaci právních předpisu a podpoření povědomí o životním prostředí u svých zaměstnanců, zavedením environmentálního managementu.

Požadavky normy DIN EN ISO 14001 byly začleněny do stávajícího systému řízení jakosti tak, aby integrovaný systém řízení (IMS) skládající se z kvalitních, ekologických a bezpečnostních ukazatelů splnil svá očekávání.

Náš přístup je zaměřen na kvalitu, životní prostředí a bezpečnostní politiku. To je spojeno s neustálou analýzou dat, prováděním interních auditů a pravidelných minimálně ročních průzkumných řízení. Na základě těchto nastavených vnitřních opatření se snažíme docilovat neustálého zlepšování našich procesů a zkvalitňování systému řízení.

Zobrazit méně

Naše realizace

Další produkty a služby

Naši klienti

© 2019 Všechna práva vyhrazena IDEAL-Trade Service, spol s r.o.

created by entity production