Chemistry

Cooling and lubricating emulsions

Depending on the technology and the specific needs, we will recommend a suitable environmentally friendly coolant. We represent the German brand Unitech Kühlschmierstoffe

 

Oils (MSA)

Water-free coolants for various machining processes and materials. Thanks to the excellent properties of lubricants, the products are characterised by excellent surface quality and long service life. 

Emulsions (HOSMAC)

Water-based cooling lubricants contain mineral oil and are used for a wide range of machining processes from different materials. The use of innovative active substances results in excellent surface quality and long tool life.

Oleje (MSA)

Bezvodná chladicí maziva, která se používají pro různé obráběcí procesy a materiály. Díky vynikajícím vlastnostem maziv se výrobky vyznačují vynikající kvalitou povrchu a dlouhou životností. 

Emulze (HOSMAC)

Chladicí maziva na bázi vody obsahují minerální olej a používají se pro široký rozsah obráběcích procesů různých materiálů. Použití inovativních účinných látek má za následek vynikající kvalitu povrchu a dlouhou životnost nástroje.

Do you want to know more about cooling and lubricating emulsions?

Jaroslav Smolík

Jaroslav Smolík

Sales Manager

+420 603 280 588smolik@itsbrno.cz
Tomáš Pidima

Tomáš Pidima

Sales Manager (North Moravia)

+420 731 435 294pidima@itsbrno.cz
Ivan Jurka

Ivan Jurka

Sales Manager (SK)

+421 902 912 612jurka@itstrencin.sk