Adsorpční sušiče jsou vždy konstruované se dvěma tlakovými nádobami, které jsou naplněny adsorbérem, který jímá vlhkost ze stlačeného vzduchu.

Jedna nádoba je aktivní a vysušuje tlakový vzduch a druhá nádoba je vždy v režimu regenerace a adsorbér je vysušován tak, aby byl připraven k aktivní činnosti. Z pohledu způsobu regenerace se rozdělují na sušiče se studenou regenerací, s teplou regenerací a s regenerací pomocí kompresního tepla.

Zobrazit více

Adsorpční sušiče regenerované kompresním teplem

Princip funkce sušiče s regenerací pomocí kompresního tepla je obdobný jako u sušiče s tepelnou regenerací.

Tento typ sušiče je vhodný v kombinaci s bezmazným šroubovým kompresorem nebo turbokompresorem, kde je vyšší teplota stlačeného vzduchu po kompresi. Sušič je opět v provedení se dvěma nádobami s desikantem.

Kompresory nemají dochlazovač a horký vzduch vstupuje přímo do sušiče. Horký stlačený vzduch prochází regenerovanou nádobou a díky své vysoké teplotě regeneruje desikant. Pro průchodem regenerovanou nádobou vstupuje stlačený vzduch do dochlazovače, kde dojde ke kondenzaci vody, která je pomocí odvaděče kondenzátu odvedena pryč ze sušiče.

Stlačený vzduch po zchlazení vstupuje do druhé nádoby, kde dojde k vysušení na požadovaný tlakový rosný bod. Tento princip sušení je provozně nejhospodárnější, protože nedochází k žádné spotřebě elektrické energie ani stlačeného vzduchu.

Adsorpční sušiče se studenou regenerací

Adsorpční sušiče se využívají tam, kde hodnota tlakového rosného bodu je požadována pod hranici 0 °C. Standardní hodnota tlakového rosného bodu je -40 °C, avšak je možné stlačený vzduch vysušovat až do úrovně -70 °C. Adsorpční sušič se studenou regenerací je vybaven dvěma nádobami s desikantem (materiál, který absorbuje vlhkost). Jedna nádoba vždy vysušuje tlakový vzduch na požadovaný tlakový rosný bod a druhá nádoba s desikantem je regenerována. Regenerace je založena na principu sušení desikantu již zregenerovaným tlakovým vzduchem. Běžná hodnota spotřeby tlakového vzduchu na regeneraci je 14 % ze vstupního objemu.

Tento princip sušení nespotřebovává žádnou elektrickou energii na regeneraci. Zvýšení efektivity se ještě docílí řízením tlakového rosného bodu, kdy řídicí systém měří aktuální tlakový rosný bod na výstupu a dle jeho hodnoty upravuje intervaly vysoušení desikantu. Tímto řízením lze snížit spotřebu regeneračního vzduchu na hodnotu cca 7 %.

Zobrazit méně

Shrnutí výhod:

  • Spolehlivá a ověřená koncepce
  • Nízké náklady na regeneraci pomocí řídícího systému
  • Výkon až 15.000 m3/hod, tlak až 16 barg

 

Další produkty a služby

Naši klienti

© 2019 Všechna práva vyhrazena IDEAL-Trade Service, spol s r.o.

created by entity production