Mazné kompresory Zephyr jsou konstruovány tak, aby ve své třídě představovaly nejvýhodnější řešení pro koncového klienta z pohledu účinnosti kompresoru, investiční ceny a servisních nákladů.

Vyšší účinnost výroby tlakového vzduchu se docílí správnou volbou velikosti šroubovice, redukcí vnitřních ztrát kompresoru, velikostí chladiče a jeho uložením vůči kompresní části či ekonomickou regulací pomocí účinným asynchronním motorem a účinným frekvenčním měničem.

Shrnutí výhod:

  • Mikroprocesorový řídící systém s možností dálkové komunikace
  • Uživatelsky nenáročný ovládací panel v ČJ i v dalších jazykových mutací
  • Přímé spojení šroubovice a motoru
  • Hospodárný indukční motor s frekvenčním měničem splňující energetickou třídu IE3
  • Plynulá změna dodávky vzduchu odpovídající okamžité spotřebě (varianta s VFD)
  • Měkký rozběh bez proudové špičky (varianta s VFD)
  • Výkonný chladič předimenzovaný o 30%
  • Vysoká účinnost separace olej/vzduch
  • Minimalizace hadicových propojů uvnitř kompresoru

Další produkty a služby

Naši klienti

© 2019 Všechna práva vyhrazena IDEAL-Trade Service, spol s r.o.

created by entity production