Při stlačování vzduchu vzniká kompresní teplo, které se u běžných kompresorů maří ve vzduchových chladičích. Toto teplo tvoří až 90% elektrického příkonu a lze sekundárně využít pro další aplikace. Kompresní teplo lze využít pro temperaci přilehlých místností nebo na ohřev TUV či jiných procesních kapalin.

Shrnutí výhod:

  • možnost dopravovat teplo na velké vzdálenosti
  • návrh systému rekuperace a teplotního spádu celé soustavy dle přání zákazníka
  • výstupní teplota vody až 85°C (vhodné pro technologické procesy, či vysokoteplotní vytápění) nebo např. s výstupní teplotou vody 60°C, která je vhodná pro ohřev TUV (ohřev vody pro sprchování zaměstnanců).
  • možnost spojení systému rekuperace se stávajícími systémy ohřevu (plynové kotle, tepelná čerpadla aj.)
  • aplikovatelnost i u stávajících kompresoroven
  • zásadní snížení nákladů za elektřinu a plyn
  • snížení emisí CO2
  • návratnost celé investice v řádu měsíců

Zobrazit více

Rekuperace tepla přefukováním horkého vzduchu vzduchotechnickým potrubím

Při této variantě je využíváno stávajících vzduchových chladičů a ventilátoru kompresoru. Na výdech chlazení je nasazeno vzduchotechnické potrubí a pomocí něj je možné vyhřívat přilehlé provozy, dílny, sklady, výrobní haly. Výhodou je relativně jednoduchá instalace a cena pořízení. Nevýhodou je, že není možné kontinuálně využívat teplo po celý rok a není možné tento systém spřáhnout s ostatními otopnými systémy v jeden celek.

Rekuperace tepla z olejového okruhu kompresoru

Nejefektivnějším způsobem zužitkování zbytkového tepla je odebírání tepelné energie přímo z olejového okruhu kompresoru a předání této energie do vody.

Princip spočívá ve vřazení deskového výměníku do olejového okruhu kompresoru, ze kterého odebírá a transformuje tepelnou energii na sekundární stranu, kde se může využívat na ohřev TUV, otopné soustavy, vyhřívání technologických procesů atd. Olejový okruh je dále doplněn o termostatický ventil, který dodržuje konstantní teplotu v olejovém okruhu tak, aby nedocházelo k namáhání celé soustavy a vzduchových chladičů vlivem pnutí způsobený kolísáním teplot.

Pokud tepelná energie není odebírána rekuperačním výměníkem, jinými slovy pokud není odběr tepla koncovými zařízeními (boiler, chemické předúpravy u lakování, v otopném systém atd.), dochází k maření přes vzduchový chladič kompresoru. Tato regulace uvnitř kompresoru je zcela autonomní.

Použitelný tepelný výkon z kompresorů

Zobrazit méně

Další produkty a služby

Naši klienti

© 2019 Všechna práva vyhrazena IDEAL-Trade Service, spol s r.o.

created by entity production