7. května 2021

Testujeme novinky v oblasti zirkonového fosfátování

Zájem o tzv. „zirkonový fosfát“ neustále roste. Není se čemu divit, protože oproti klasickému železitému fosfátu, který je brán jako základní předúprava pro železo a ocel, má řadu výhod.

Počínaje možností tvorby konverzní vrstvy na různých typech materiálů (Fe, Al, poZn), přes dvojnásobnou korozní odolnost na železe a oceli, možnost nižší pracovní teploty lázně a konče výrazně menší tvorbou kalu na dně vany.

Protože nic na světě není dokonalé, má tato technologie i nějaké nevýhody. Zde lze jmenovat větší náchylnost ke vzniku poletové koroze na železných dílech, pokud se nedodržují technologické předpisy – především koncentrace lázně, pH a čas v předúpravě, respektive na lakovně často se vyskytující nešvar v podobě zastavování nebo dokonce couvání dopravníku. Proto nebylo možné používat tuto technologii ve všech typech provozů.

Protože se chceme neustále rozvíjet, rozhodli jsme se otestovat přípravek Candobond 551 CA od švédského výrobce Candor Sweden AB. V aktuální chvíli máme v naší solné komoře již několikátou sérii lakovaných vzorků, sledujeme vliv různých parametrů a technologických postupů a děláme si porovnání s dosud dostupnými technologiemi. Z našich dosavadních postřehů se zdá, že je tato technologie na výše uvedené problémy méně náchylná a mohla by tak být řešením pro zákazníky, u kterých nebylo použití přípravku na bázi zirkonu vhodné.

Níže pro informaci uvádím výsledky prvního z testu, kde byla sledována korozní odolnost u železných plechů po 240 a 480 hodinách v neutrální solné mlze. Polovina vzorků byla odmaštěná, polovina neodmaštěná, na výsledek to však nemělo žádný vliv a všechny s přehledem test zvládnuly. U vzorků se během testu nevyskytlo žádné puchýřkování, delaminace se ve všech případech pohybovala do 1 mm (obecně se bere jako limit hodnota max. 5 mm) a podkorodování do 0,5 mm (obecně limit max. 1 mm). Bližší informace k procesu naleznete v tabulce níže.

PROCES - přípravek

PARAMETRY V LÁZNI

1      

Odmaštění se zirkonovou
konverzní vrstvou
Candobond 551 CA

pH: 4,75
Konduktivita: 560 µS/cm
Koncentrace: 10 g/l,
Teplota: 45 °C
Expozice: čas 90 s

2Oplach řádovou vodou

pH:: 7,50
Konduktivita: 520 µS/cm
Teplota: 30 °C

3Oplach DEMI vodou

Konduktivita: 4,4 µS/cm
Teplota: 25 °C

4Sušení    

Teplota: 120 °C
Čas: 3 min

5Lakování + vypálení

Barva: polyesterový prášek
Teplota při vypalování: 180 °C
Čas: 12 min

 

po 240 hpo 240 hpo 480 hpo 480h


Z výše uvedených hodnot se tedy dalo čekávat, že by se dalo dosáhnout při jednovrstvém lakování i lepších výsledků, což bylo a je součástí dalších, i aktuálně probíhajících testů, kde se testuje i na hodnotu 720 h v NSS na železném (certifikované Q-panely a běžné plechy z černé oceli) i hliníkovém materiálu. Zde oproti původnímu testu byla i změna v technologickém postupu, kdy bylo cílem ověřit použitelnost i jako pasivaci na konci procesu. Místo použití přípravku Candobond 551 CA v kombinaci s tenzidem, následovaném oplachy, jsme se rozhodli využít postup v tabulce níže. V tomto případě není potřeba lázeň s přípravkem Candobond 551 CA zahřívat, vytápí se pouze lázeň s alkalickým odmaštěním. O výsledcích těchto testů si můžete udělat obrázek sami.

Technologický postup:

PROCES - přípravekPARAMETRY V LÁZNI
1

Odmaštění
Alfinal 275/1 + Alfisid 12

pH: 10,36
Konduktivita: 19,41 µS/cm
Koncentrace: 13,65 g/l
Teplota: 55,3 °C
 2 Oplach řádovou vodoupH: 8,10
Konduktivita: 59,8 µS/cm
Teplota: 39,3 °C
3Oplach DEMI vodoupH: 6,73
Konduktivita:8,5 µS/cm
Teplota: 25,6 °C
4Konverzní vrstva
Candobond 551 CA
pH: 5,51
Konduktivita: 707 µS/cm
Koncentrace: 11 g/l
Teplota: 20,2 °C
5Oplach DEMI vodoupH: 4,37
Konduktivita: 25,8 µS/cm
Teplota: 14,5 °C

 

Výsledky Al materiálu po 300, 500 a 700 h v NSS 

Označení vzorkuLaboratoř[ - ]E123/2AE123/2BE123/2C
 Zákazník[ - ]---
Materiál(základní materiál)[ - ]AlAlAl
Předúprava materiáluOdmaštění/pasivace[ - ]Alfinal 275/1 + Candobond 551 CA
Barvaprášková[šarže/RAL]RAL  7021
Tloušťka vrstvyPrůměr[µm]77,690,8100,4
Max.[µm]92,3107,0111,0
Min.[µm]66,080,993,7
Expozice(délka zkoušky)[hod]300500700
Mřížková zkouškaISO 2409[stupeň]000
ProrezavěníISO 4628-3[stupeň]Ri 0Ri 0Ri 0
Delaminace v okolí řezuISO 4628-8[mm]000
Koroze v okolí řezuISO 4628-8[mm]000
PuchýřkováníISO 4628-2[hustota/velikost]0 (S0)0 (S0)0 (S0)


Výsledky Q panelů po 300, 500 a 700 h v NSS 

Označení vzorkuLaboratoř[ - ]E123/2AE123/2BE123/2C
 Zákazník[ - ]---
Materiál(základní materiál)[ - ]Q-panelQ-panelQ-panel
Předúprava materiáluOdmaštění/pasivace[ - ]Alfinal 275/1 + Candobond 551 CA
Barvaprášková[šarže/RAL]RAL  7021
Tloušťka vrstvyPrůměr[µm]83,093,5115,8
Max.[µm]93,2107,0133,0
Min.[µm]70,073,796,2
Expozice(délka zkoušky)[hod]300500700
Mřížková zkouškaISO 2409[stupeň]000
ProrezavěníISO 4628-3[stupeň]Ri 0Ri 0Ri 0
Delaminace v okolí řezuISO 4628-8[mm]0,51,51,5
Koroze v okolí řezuISO 4628-8[mm]<0,5<0,50,5
PuchýřkováníISO 4628-2[hustota/velikost]0 (S0)0 (S0)0 (S0)
po 300hpo 500 hpo 700 h

 

Výsledky Fe materiálu po 300 a 500 h v NSS 

Označení vzorkuLaboratoř[ - ]E123/7E123/7
 Zákazník[ - ]--
Materiál(základní materiál)[ - ]FeFe
Předúprava materiáluOdmaštění/pasivace[ - ]Alfinal 275/1 + Candobond 551 CA
Barvaprášková[šarže/RAL]RAL  7021
Tloušťka vrstvyPrůměr[µm]73,693,5
Max.[µm]93,3107,0
Min.[µm]59,273,7
Expozice(délka zkoušky)[hod]300500
Mřížková zkouškaISO 2409[stupeň]-0
ProrezavěníISO 4628-3[stupeň]Ri 1Ri 1
Delaminace v okolí řezuISO 4628-8[mm]-0,5
Koroze v okolí řezuISO 4628-8[mm]-<0,5
PuchýřkováníISO 4628-2[hustota/velikost]0 (S0)0 (S0)


Pokud bychom tedy výsledky měli nějak shrnout, lze s potěšením říci, že přípravek Candobond 551 CA nás svými vlastnostmi velice příjemně překvapil. Obecně bývá problematická především delaminace barvy v okolí řezu, zde se ale delaminace pohybovala pouze do hodnoty 1,5 mm, což je po 700 h v neutrální solné mlze opravdu pěkný výsledek. Nutno podotknout, že vzorky nebyly před lakováním broušeny ani tryskány, nebyla použita ani základová barva. Všechny tyto postupy by samozřejmě měly na velikost delaminace pozitivní vliv. Jsme však přesvědčeni, že výsledky dosažené za ideálních podmínek v laboratoři nemusí odpovídat realitě v praxi. Proto jsme vzorky připravili tak, aby byl postup pro lakovny pokud možno co nejpřijatelnější. Výše uvedené postupy totiž nejen prodražují celý proces, ale také mohou výrazně snižovat kapacitu lakování.

Kontakty

Máte zájem o více informací k novým přípravkům?

Tomáš Pidima

Tomáš Pidima

obchodní manažer (Severní Morava a východní Čechy)

+420 731 435 294pidima@itsbrno.cz