7. května 2021

Testujeme novinky v oblasti zirkonového fosfátování

Zájem o tzv. „zirkonový fosfát“ neustále roste. Není se čemu divit, protože oproti klasickému železitému fosfátu, který je brán jako základní předúprava pro železo a ocel, má řadu výhod.

Počínaje možností tvorby konverzní vrstvy na různých typech materiálů (Fe, Al, poZn), pokračujíc přes dvojnásobnou korozní odolnost na železe a oceli, možnost nižší pracovní teploty lázně a končíce výrazně menší tvorbou kalu na dně vany.

Protože nic na světě není dokonalé, má tato technologie i nějaké nevýhody. Zde lze jmenovat větší náchylnost ke vzniku poletové koroze na železných dílech, pokud se nedodržují technologické předpisy – především koncentrace lázně, pH a čas v předúpravě, respektive na lakovně často se vyskytující nešvar v podobě zastavování nebo dokonce couvání dopravníku. Proto nebylo možné používat tuto technologii ve všech typech provozů.

Protože se chceme neustále rozvíjet a nabízet našim zákazníkům to nejlepší, rozhodli jsme se otestovat přípravek Candobond 551 CA od švédského výrobce Candor Sweden AB. V aktuální chvíli máme v naší solné komoře již několikátou sérii lakovaných vzorků, sledujeme vliv různých parametrů a technologických postupů a děláme si porovnání s dosud dostupnými technologiemi. Z našich dosavadních postřehů se zdá, že je tato technologie na výše uvedené problémy méně náchylná a mohla by tak být řešením pro zákazníky, u kterých nebylo použití přípravku na bázi zirkonu vhodné.

Níže pro informaci uvádím výsledky prvního z testu, kde byla sledována korozní odolnost u železných plechů po 240 a 480 hodinách v neutrální solné mlze. Polovina vzorků byla odmaštěná, polovina neodmaštěná, na výsledek to však nemělo žádný vliv a všechny s přehledem test zvládnuly. U vzorků se během testu nevyskytlo žádné puchýřkování, delaminace se ve všech případech pohybovala do 1 mm (obecně se bere jako limit hodnota max. 5 mm) a podkorodování do 0,5 mm (obecně limit max. 1 mm). Bližší informace k procesu naleznete v tabulce níže.

PROCESPARAMETRY
1    Candobond 551 CAKoncentrace: 10 g/l, pH 4,75, 
vodivost 560 µS/cm, teplota 45 °C, čas 90 s
2    Oplach řádovou vodoupH 7,50, vodivost 520 µS/cm, teplota 30 °C
3    Oplach DEMI vodouVodivost 4,4 µS/cm, teplota 25 °C
4    Sušení    Teplota 120 °C, čas 3 min
5    Lakování + vypáleníPolyesterová barva, teplota 180 °C, čas 12 min

 

po 240 hpo 240 hpo 480 hpo 480h


Z výše uvedených hodnot lze tedy očekávat, že by se dalo dosáhnout při jednovrstvém lakování i vyšších hodnot, což je součástí aktuálně probíhajících testů, kde se testuje i na hodnotu 720 h v NSS na železném i hliníkovém materiálu. O výsledcích těchto testů vás budeme později informovat. Věříme, že pro mnohé z vás může být tato technologie zajímavá a pokud k ní budete mít nějaké dotazy, rádi vám je zodpovíme a případně s vámi probereme možnosti jejího použití ve vašem provozu.

Kontakty

Máte zájem o více informací k novým přípravkům?

Tomáš Pidima

Tomáš Pidima

obchodní manažer (Severní Morava a východní Čechy)

+420 731 435 294pidima@itsbrno.cz