Vývoj a výzkum

Environment

Sledujeme nejnovější trendy v oblasti environmentu a přizpůsobujeme jim naše zařízení.

Ochrana životního prostředí je pro nás prioritou, a proto pracujeme na systémech, které jsou efektivní a přitom šetrné k přírodě. V oblasti environmentu poskytujeme lektorskou činnost, odborné poradenství a legislativní podporu, která souvisí s ekologií provozů povrchových úprav a ochranou životního prostředí.

Specializujeme se na:

  • školení zaměstnanců v oblasti zacházení s nebezpečnými chemickými látkami/směsmi, včetně těch s přiřazenou toxicitou Acute tox.1,2 (vysoce toxických)
  • legislativu v oblasti životního prostředí, včetně vypracování odborné dokumentace s tím související
  • problematiku bezpečnostních listů
  • bezpečnost práce (v našich řadách máme osobu odborně způsobilou v prevenci rizik v oblasti BOZP)
  • nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci a označování látek a směsí = nařízení CLP

Osobních ochranné pracovní prostředky

Potřebujete poradit v oblasti environmentu?

Zuzana Lačňáková

Zuzana Lačňáková

Environmentální specialista

+420 703 190 997lacnakova@itsbrno.cz