1. června 2020

Nahrazení poškozeného řídicího systému

V době, kdy zákazník potřeboval zajistit plnou kapacitu výroby, došlo k poškození řízení blistrovacího stroje. Vyvinout a implementovat nový, spolehlivý řídicí systém v co nejkratším čase bylo pro programátory ITS opravdovou výzvou.

Při implementaci nového řídicího softwaru HiVision hrála důležitou roli perfektní znalosti našich programátorů a také zkušenosti obsluhy stroje. Kombinací těchto dvou faktorů tak vznikl spolehlivý řídicí systém v rekordním čase. Od první prohlídky stroje po jeho uvedení do plného provozu s novým, zdokonaleným uživatelským prostředím uplynuly jen 4 dny.