19. července 2019

Nové šroubové kompresory

V rámci naší dlouhodobé spolupráce s velkou nadnárodní společností jsme byli vybráni jako nejvhodnější dodavatel vybavení centrální kompresorovny nového výrobního závodu pro známého výrobce svíček.

Zvládáme i nestandardní situace

Po schválení projektové a realizační dokumentace jsme dodali, instalovali a zprovoznili veškeré zařízení nové kompresorovny, a to dokonce 14 dní před domluveným termínem. V průběhu realizace vyvstalo několik technických problémů, které jsme však ve spolupráci s projekční organizací zvládli vyřešit bez negativního dopadu na harmonogram stavby.

Řízení a kontrola na dálku

Nová kompresorovna je vybavena systémem pro dálkový monitoring a řízení, který umožňuje nepřetržitý provoz kompresorovny v bezobslužném režimu.