15. prosince 2020

Ať příští rok společně zase záříme!

Všem zaměstnancům, obchodním partnerům a zákazníkům přejeme i přes aktuální nepříznivou situaci příjemné a klidné prožití vánočních svátků a do roku 2021 především pevné zdraví a vše dobré!

Děkujeme za Vaši přízeň!

PF 2021 přeje ITS