10. ledna 2024

Vlastní laboratoř je obrovská výhoda

S výrobou a vývojem technologických celků pro úpravu povrchů a lakování souvisí i potřeba testování technologií a přípravků. S narůstajícím počtem podnětů od našich zákazníků a rozvojem inovací vznikla rovněž potřeba být nejen o krok napřed, ale také myslet do budoucna. Proto jsme vybudovali vlastní laboratoř Surface Quality Institute (SQI) s nejmodernějším technickým vybavením včetně metalografického mikroskopu a dvou solných komor.

Mít vlastní laboratoř je v našem oboru obrovská výhoda zejména pro kontrolu dodržování správných postupů a poskytnutí řešení v případě výskytu vady. Našim cílem je reagovat na podněty z provozů a na požadavky, se kterými se na nás zákazníci obracejí. V roce 2020 bylo v Brně Slatině otevřeno nové sídlo společnosti rozšířené o nové prostory se čtyřmi laboratořemi uzpůsobenými pro další bádání. 

První laboratoř je využívána zejména jako podpora našeho chemického oddělení. Analyzujeme provozní parametry lázní, stanovujeme plošné hmotnosti titanových a dalších konverzních vrstev. Dokážeme ale též poradit s výběrem správného odlakovače či zkontrolovat kvalitu utěsnění u eloxových vrstev. Samostatnou kapitolou je proces neutralizační stanice. Nejenom, že stanovujeme parametry výstupních vod. Provádíme také celý proces neutralizace a doporučujeme vhodná řešení na míru.

Druhá laboratoř je obklopena přístroji a zařízeními pro určení mechanických a ochranných vlastností nátěrů. Provádíme zkoušky dle norem ISO, ASTM, Qualicoat či GSB. Své nezanedbatelné místo zde má i mikroskop. Pomocí mikroskopických analýz dokážeme dohledat příčiny vad a navrhnout vhodná řešení problémů. To je velmi přínosné zejména pro eloxovny.

V další laboratoři se zaměřujeme na korozní zkoušky. Především jsou žádány testy v neutrální solné mlze, dokážeme ale také provést zkoušku v okyselené solné mlze. Obrátit se na nás můžete i s požadavkem na cyklické zkoušky, zkoušky kondenzované vlhkosti a mnoho dalších expozičních zkoušek. 

V poslední laboratoři jsme schopni nasimulovat proces předúpravy i lakování a vyladit tak technologické postupy pro konkrétní lakovny. Pracovat můžeme přímo se vzorky zákazníků v našem prostředí a správně nastavit technologický proces bez omezení provozu, což je velkou výhodou.

Kromě výše uvedených činností spolupracujeme s externími laboratořemi tak, abychom dokázali splnit požadavky všech zákazníků. Neváhejte se na nás obrátit s žádostí o jakoukoliv analýzu, zkoušku či pomoc při řešení vad. 

www.sqi.cz

Kontakty

Zajímají vás služby naší laboratoře?

Dominika Uhlířová

Dominika Uhlířová

vedoucí laboratoře

+420 739 002 157uhlirova@itsbrno.cz