19. března 2018

Instalace unikátní kabiny pro lakování nadrozměrných výrobků

U našeho významného zákazníka jsme výrazně navýšili kapacitu lakovací linky. Instalovali jsme novou a zcela unikátní lakovací kabinu pro nadrozměrné výrobky.

Vnitřní část kabiny je opláštěná plastovými deskami, díky kterým bylo možné zkrátit proces čištění kabiny na minimum. Prostoje při přechodu na jinou barvu jsou tak velmi krátké. Osvětlení v kabině zabezpečuje více jak 180 LED svítidel, čímž je dosáhnuto velmi vysoké kvality osvětlení, a to na úrovni 600 lx. Osvětlení je umístěno také na dveřích a přispívá k celkovému komfortu obsluhy po dobu nanášení práškové barvy. Odsávání barvy z přestřiků zabezpečují dvě filtrační jednotky s celkovým výkonem 48000 m3/hod. Jedním z mnoha bezpečnostních prvků je hasící zařízení CO2 se 4 optickými čidly.

Naše lakovací kabina po nainstalování úspěšně prošla úřední zkouškou vyhrazeného technického zařízení. Technickou inspekcí Slovenské republiky byly následně vydány certifikáty o bezpečnosti technického zařízení podle STN EN ISO/IEC 17020 a Osvědčení o zkoušce technického zařízení podle vyhlášky č. 508/2009 Z.z (elektrické zařízení skupiny A písm. e, g).