4. května 2017

Konference ITS - EKONOMICKÉ LAKOVÁNÍ 2017

Ekonomické lakování 2017“. Pod tímto názvem se v termínu 27.4. - 28. 4. 2017 uskutečnila v krásném prostředí Velkých Karlovic konference ITS. Hlavním tématem, jak již samotný název konference napovídá, bylo hledání úspor v procesu práškového lakování. Symbolem celé konference se stal valašský frgál, který představoval nejen prostředí, ve kterém se konference konala, ale také hlavní téma konference – Ekonomiku, znázorněnou koláčovým grafem.

Ve dvoudenním programu konference bylo postupně prezentováno devět částí koláčového grafu, které představovaly jednotlivé vstupy nákladů do procesu práškového lakování. V rámci konference představila ITS také nový směr v inovacích a vývoji v oblasti robotického lakování a řídicích systémů včetně nově vzniklého oddělení SQI, které pro Vás dokáže najít nejlepší řešení v oblasti kvality práškového lakování. Aby si účastníci konference odpočinuli od náročného programu, byl pro ně také připraven společenský večer s pestrým rautem a možností degustace vynikajících vín.

Nezbytnou součástí konference byl i doprovodný program, kde si účastníci mohli vyzkoušet část vybavení laboratoře naší společnosti, prohlédnout si prototyp lakovacího robota či závěsovou a maskovací techniku.

Zájem o konferenci byl od samého začátku obrovský a kapacita byla velice brzy naplněna. Konferenci ITS si nenechalo ujít více než 100 účastníků z řad odborníků práškového lakování. Věříme, že všechny zúčastněné konference obohatila o příjemné zážitky ze setkání s ostatními odborníky a přispěla k předání užitečných informací přímo z praxe. Pokud je pro Vás téma ekonomiky lakovny zajímavé a máte zájem implementovat výpočty na Vaši lakovnu, můžete se obrátit na naše specialisty, kteří jsou Vám plně k dispozici a v této oblasti Vás individuálně proškolí. Na závěr bychom za tým ITS chtěli poděkovat za všechny pozitivní ohlasy od účastníků konference, a protože nás velmi potěšily a jsou pro nás další motivací, i v budoucnu se můžete těšit na další společná setkání a na zajímavá témata z oblasti práškového lakování.