16. června 2022

Nové trendy ve vybarvování eloxové vrstvy

V dodávkách chemických přípravků v oblasti povrchových úprav spolupracujeme s německou firmou Alufinish, GmbH. Jedním z nových produktů je řada Alumino barviv, které dodáváme našim zákazníkům provozujícím linky pro anodickou oxidaci hliníku pro potřeby vybarvení eloxové vrstvy materiálů na různé barevné odstíny.

Tyto materiály nacházejí uplatnění ve většině výrobních programů jako je stavebnictví, doprava, přístrojová technika, automobilový průmysl a další.

Alumino barvy jsou vysoce koncentrovaná homogenní barviva speciálně navržená pro adsorpční barvení eloxovaného hliníku s širokou paletou barevných odstínů a vysokou stálostí. Díky svému speciálnímu chemickému složení lze vybarvovat eloxovaný hliník v barvicí lázni při pH 5,0 až 6,5 a teplotě 22 C° +- 2 C°. Jsou charakteristická dobrou rozpustností ve vodě, dobrou stálostí na světle, nízkou citlivostí na pH a teplotu. Odstíny se světlostálostí větší než 8 jsou vhodné i pro eloxované hliníkové díly umístěné ve venkovním prostředí.

Při adsorpčním barvení organickými barvivy se oxidické vrstvy hliníku barví ve vodném roztoku máčením dílů v organických komplexních barvivech za dosažení širokého spektra barev. Molekuly barviva (nebo pigmenty) se ukládají do pórů oxidické vrstvy. Výsledný barevný tón závisí na specifických vlastnostech oxidické vrstvy a disperzním stupni barviva.

Po předúpravě a anodické oxidaci dílů se provede důkladné opláchnutí ve vodě, následuje barvení a opětovný oplach dílů. Koncentrace barviva v lázni by měla být udržována přídavky barviva konstantní, protože stálost zbarvení se při poklesu koncentrace snižuje. Je nutno udržovat hodnotu pH barvící lázně, předepsanou teplotu a čas vybarvování. Kratší doby barvení snižují stálost stejně jako nižší teploty.

Pro nasazení by měla být použita demineralizovaná voda. Barviva musí vniknout co nejhlouběji do pórovité struktury vrstvy a ukotvit se v pórech adhezními a/nebo chemickými vazebními silami. Nabízíme řadu Alumino organických barviv pro velmi širokou paletu barevných odstínů. Pro tato barviva jsou v příslušných informacích o výrobku definovány parametry pro konkrétní způsoby použití.

Řada barviv Alumino
 

Nové barevné možnosti pro eloxování hliníku. 

Organická Alumino barviva od Alufinish jsou k dispozici v práškové formě, v široké škále odstínů a široké škále hodnot světlostálosti. Barvy byly původně vyvinuty a optimalizovány tak, aby byly vhodné pro vybarvování eloxovaného hliníku, lze je používat i pro kožedělný, textilní a papírenský průmysl. Alumino barviva nabízejí nové barevné odstíny pro vnitřní i venkovní aplikace. Proces barvení se provádí jako obvykle, po eloxování a oplachu.

Barvivo Alumino vzorník

Výhody

  • Je k dispozici mnoho barevných odstínů
  • Praktické zkušenosti s používáním Alumino barviv pro eloxovaný hliník
  • V mnoha případech je možné zkrátit dobu vybarvování
  • Úpravou parametrů lázně lze dosáhnout různých odstínů od světlé po tmavou
  • Alumino barviva vytvářejí intenzivní barevné odstíny
  • Je možné dosahovat různých stupňů světlostálosti v závislosti na uvažovaném použití vybarvených dílů (vnitřní/venkovní)
  • Ekonomický provoz vzhledem k nízkým nasazovacím koncentracím barviv
  • Fotometrické stanovení koncentrace barviv v průběhu celé životnosti lázně
    Alumino vzorník

Barvy uvedené výše představují pouze část z aktuálně dostupné řady barviv.

Typické parametry lázně pro vybarvování eloxovaných hliníkových dílů na černo.

Alumino HF Black 2F pro černé vybarvení povrchu:

Koncentrace                5 -7 g/l Alumino HF Black 2F
pH                                5.0 – 6.0
Teplota lázně               45 - 60°C         
Čas vybarvování          1 - 10 minutes
Světlostálost                stupeň > 8 (ISO 2135, černý odstín)

Součástí našich dodávek podpořených kompletním servisem jsou samozřejmě i přípravky pro celou technologii anodické oxidace hliníku od předúpravy přes eloxování až po utěsňování.

 

Kontakty

Chcete vědět více o novém produktu Alumino?

Petr Vlas

Petr Vlas

manažer pro klíčové zákazníky

+420 605 205 106vlas@itsbrno.cz