23. dubna 2024

Případová studie: Úspěšné řešení nedostatečné adheze laku v práškové lakovně výrobce plotů

Práškové lakování je jednou z nejrozšířenějších metod povrchových úprav v průmyslu. Avšak i přes jeho výhody a širokou škálu použití je potřeba dodržovat určité postupy, aby lakovaný povrch splňoval požadavky. Jedním z častých úskalí je nedostatečná příprava povrchu, což zapříčiní špatnou adhezi laku a tím sníženou kvalitu výsledného produktu.

Jako přední poskytovatel komplexních řešení v oblasti povrchových úprav jsme se postavili před výzvu: Jak dosáhnout dokonalé adheze laku u výrobce plotů?

Popis problému

Zákazník specializující se na výrobu plotů zjistil nevyhovující kvalitu výsledného produktu. Finální lakovaný povrch nesplňoval požadavky. Práškový lak nedostatečně přilnul k povrchu, zejména ve spodní části plotových sloupků. Snížená adheze laku byla zapříčiněna nedostatečným odmaštěním povrchu v těchto místech. Navíc se výrobce potýkal se špatnou kvalitou vstupního materiálu, kdy se na pozinkovaných trubkách objevovaly korozní produkty. Vady laku se nacházely přesně v místech, kde se vyskytovaly předtím korozní produkty.

Naše řešení

Jedním z řešení bylo díly před lakováním obrousit, což výrazně zvyšovalo náklady a snižovalo efektivitu. Druhou možností bylo více se zaměřit na chemickou předúpravu, což byla pro zákazníka výhodnější varianta. Zaměřili jsme se tedy na optimalizaci procesu chemické předúpravy před lakováním. Z letitých zkušeností víme, že klíčem k úspěchu je správné nastavení chemického přípravku a oplachových vod. Naše laboratoř Surface Quality Institut sehrála významnou roli v nastavování tohoto procesu. Prováděli zde sérii testů s cílem nalézt ideální nastavení pro dokonalé odmaštění a zároveň moření povrchu pro odstranění korozních produktů.

Výsledkem testování jsme dosáhli optimálního nastavení hodnoty pH a koncentrace u přípravku Alfinal 275/1 od společnosti Alufinish. Zajišťuje odmaštění a díky obsahu mořícího činidla i odmoření povrchu pro vytvoření ideálních podmínek k adhezi práškového laku.

Význam kvality oplachových vod

Neméně důležitou součástí správného nastavení chemické předúpravy je kvalita oplachových vod. Správné nastavení oplachové kaskády a pravidelná výměna vod byly nezbytné pro dosažení požadovaných výsledků odmaštění.

Prášková lakovací linka

Výrazné zlepšení a dokonalá adheze

Díky našemu úspěšnému řešení problému s chemickou předúpravou v práškové lakovně byl náš zákazník schopen dosáhnout výrazného zlepšení kvality svých výrobků. Důkladné odmaštění v kombinaci s mořením dílů v jednom kroku vedlo k vytvoření dokonalé adheze pro práškovou barvu a tím i zabránění zmetkovosti ve výrobě.

Závěrem

Případová studie tohoto výrobce plotů jasně ilustruje význam správné přípravy povrchu před práškovým lakováním. Důkladná analýza, optimalizace procesu a péče o kvalitu všech kroků chemické předúpravy jsou klíčem k dosažení vynikajících výsledků v oblasti povrchových úprav.

Kontakty

Jaroslav Smolík

Jaroslav Smolík

ředitel divize Chemie

+420 603 280 588smolik@itsbrno.cz