Reference

Lakovna s unikátní technologií měření vrstvy laku před vypálením

Splnit náročné požadavky koncových zákazníků je vždy velmi náročné, obzvlášť pokud se jedná o sektor automotive a výrobu pro společnosti jako jsou Volvo, Claas či Caterpilar. Unikátní technologie HiVision DeepControl - měření vrtsvy laku ještě před vypálením byla jedna z inovací realizovaných v projektu na východním Slovensku v souladu s konceptem Průmysl 4.0.  

Info o zakázce

Rok realizace2020
LokalitaČadca (SK)
Max. rozměry výrobku800 x 1400 x 2500 mm (š x v x d)
Technologie
 • ponorová chemická předúprava se zinečnatým fosfátem a uzlem KTL, pračka vzduchu                
 • demi zařízení                
 • kontinuální neutralizační stanice                
 • automatický manipulační systém se 6 ks manipulátorů                
 • sušicí pec pro KTL                
 • plastová kabina ITS pro rychlé změny barev + aplikační technika Sames
 • vypalovací pec pro práškovou barvu                
 • dopravník Power & Free včetně bypassu pro opravy výrobků a automatického převěšovacího zařízení šín s výrobky                
 • chladicí tunel                
 • kompresorová stanice Zephyr                
 • centrální řídicí systém HiVision® včetně implementace do ERP provozovatele                
 • mobilní robot pro automatické zásobová práškového centra z klimatizovaného skladu barev                
 • robotické měření vrstvy barvy na výrobních před vytvrzením s automatickou korekcí parametrů lakování  HiVision DeepControl 

Popis zakázky

Požadované parametry na kapacitu linky 3 minuty/vozík ve všech režimech a u práškového lakování 90 sec./vozík byly opravdovou výzvou. Linka byla naprojektována jako kombinované zařízení s předpovrchovou úpravou s 20 stupni na bázi Zn fosfátování v ponorové variantě, následována KTL uzlem pro nanášení základní vrstvy. Plně automatické převěšení z ponorné části na dopravníkový systém Power & Free pak dále směruje materiál do sušící pece. Dostatek pozic tvoří buffer před speciálním uzlem pro rozdělení vozíků, které jedou souběžně ponorem, na vozíky jedoucí za sebou přes lakovací část linky. Zde je možné docílit taktu až 90 sec./vozík. Kabina pro rychlé změny barev Sames je vybavena plnou automatikou pro načítání receptur výrobků s ERP systému SAP, stejně jako ostatní části zařízení. 

Dodávku barvy do práškového centra zajišťuje mobilní robot, který dováží barvu ze skladu bez obsluhy a zároveň provádí její přesné odvážení. Hmotnost spotřebované barvy je přesně zaznamenána do systému, uložena k výrobní zakázce pro další kalkulaci a výpočet efektivity lakování. 

Za samotnou lakovací kabinou je umístěna další inovativní část celé technologie, a to zcela nový a unikátní systém bezkontaktního robotického měření nevypálené barvy HiVision DeepControl. Dvojice robotů provádí nejen přesné naměření tloušťky barvy s přesností +/- 5 µm, ale také uložení všech parametrů k výrobkům do databáze. Zcela zásadní je také automatická korekce stříkacího systému v případě pod / nadlimitních hodnot. Vše probíhá za plného provozu lakovny. Tento interaktivní systém zabezpečuje výrazné snížení spotřeby práškových barev v řádu desítek procent, snižuje zmetkovitost a tím výrazně napomáhá dodržování dodacích termínů. Finanční úspora může být v závislosti na velikosti provozu až několik milionů EUR ročně.

Všechny technologie jsou striktně projektovány dle směrnic BREF, které předepisují použití nejlepších známých technologií/principů (BAT) s ohledem na ekologii provozu. Za stříkacím boxem následuje vypalování v peci s plynovým konvenčním způsobem ohřevu, stejně jako u sušící pece po KTL lakování. Obě pece jsou vybaveny ekologickými jednotkami s přímým ohřevem a nízkoemisními plynovými hořáky. Odpadní vody jsou plně automaticky likvidovány. Kontinuální záznam výstupních parametrů splňujících náročné limity pro vypouštění je samozřejmostí. 

Systém dopravníku Power & Free je důležitým prvkem celé linky a zabezpečuje dopravu výrobků o hmotnosti do 400 kg/vozík v taktu max. 3 minuty. Je vybaven automatickými výhybkami, stanicemi na svěšování a navěšování, převěšovacím systémem a umožňuje dopravovat výrobky až o rozměru 800 x 1400 x 2500 mm. 

Kompletní receptury a fronta práce je načtena z podnikového ERP systému do databáze SQL, která slouží na výměnu dat s linkou. Stejně tak obráceným způsobem technologická data včetně např. naměřené tloušťky barvy jsou zapsána do databáze pro využití v ERP. Nejedná se o jednoduchý systém komunikace nýbrž o tzv. Big Data proces. Přístup k řízení je nejen lokální, ale velmi snadný přes cloudové rozhraní z jakéhokoliv PS či mobilního zařízení.  Příslušenství a periferie jako je neutralizační stanice, vzduchotechnická jednotka, kotelna, výroba demineralizované vody nebo záložní agregáty tvoří jeden samostatný celek, který lze snadno řídit a efektivně vyhodnocovat jeho provoz díky integrovaným modulům HiVision. 

Výše uvedený projekt byl realizován v rekordním čase 3 měsíců a uveden do provozu v dohodnutém termínu a patří jednoznačně mezi technologicky nejvyspělejší technologie v daném oboru.

Líbí se vám naše práce? Kontaktujte nás!

Luboš Pečinka

Luboš Pečinka

obchodní manažer

+420 731 435 288pecinka@itsbrno.cz

Zjistěte více o produktu - Lakovny

Zobrazit produkt