8. srpna 2019

Rekuperace odpadního tepla

Společnosti na výrobu hliníkových obalů zahájila proces postupné modernizace výroby, aby snížila své provozní náklady a zároveň zlepšila environmentální dopad.

Zpětné využití tepla se vyplatí

Součástí projektu byl i záměr využít odpadní teplo vznikající při provozu kompresorů v hlavní kompresorovně k temperování přilehlé skladovací haly o ploše zhruba 12 tisíc m². Na základě studie proveditelnosti jsme prokázali smysluplnost tohoto záměru a jeho velmi rychlou ekonomickou návratnost.

Po schválení projektu investorem jsme dodali kompletní systém pro rekuperaci odpadního tepla včetně instalace a zaregulování. Po zkušebním provozu, tedy uprostřed topné sezony jsme systém spustili. Již za první měsíc provozu se prokázalo, že rekuperace je velmi efektivní a umožnila zcela odstavit provozně velmi nákladné parní vytápění v přilehlé skladovací hale.

Ušetřené miliony

Investice se klientovi vrátila za necelý měsíc zimního provozu rekuperačního systému, roční provozní úspory za vytápění se pak pohybují v řádu milionů korun. Na základě této zkušenosti investor přistoupil k podobným opatřením i u dalších svých výrobních technologií.