4. května 2021

Školení pro pracovníky v oboru povrchových úprav

I v tomto roce pro vaše zaměstnance připravujeme odborná školení a vzdělávací akce. Vzdělávání je vhodné především pro pracovníky v oblasti povrchových úprav, lakoven, kontroly, ale i pro všechny ostatní, kteří se chtějí dozvědět něco o práškovém lakování. 

Proškolený personál dělá méně chyb a tím vám šetří náklady na následné opravy, může dojít i ke zvýšení kapacit vašeho zařízení, protože není třeba žádných následných korekcí.

Proč tedy vaše zaměstnance proškolit?

  • snížíte zmetkovitost na provozu
  • zvýšíte kapacity lakovny
  • zvýšíte výstupní kvalitu
  • úspoříte na vstupních surovinách 
  • snížíte rizika poškození zařízení, nebo úrazů 

V současné době není možné se prezenčně účastnit školení ani jiných obdobných vzdělávacích akcí pro zaměstnance (to neplatí pro nezbytná školení, například BOZP atd.).
Pro vzdělávání vašich zaměstnanců doporučujeme využít distančních forem školení, ale jsme si vědomi, že osobní kontakt nic nenahradí, a proto jsme pro vás vytvořili kombinovanou formu školení.

Stále ale věříme, že do června dojde ke stabilizaci situace a další vzdělávání bude umožněno i prezenční formou. Pokud byste se k nám z nějakého důvodu nemohli dostavit fyzicky, tato školení budou zároveň probíhat i na on-line platformě MS Teams. Těšíme se na vás ať už osobně, nebo on-line.

Termíny 2021:

  2.6.2021    Obsluha lakovací linky - Technolog
  3.6.2021    Kvalita v práškových lakovnách
16.6.2021    Obsluha lakovací linky - Lakýrník
17.6.2021    Neutralizační stanice

Místo konání: (dle aktuální situace)

  • Řípská 1549/11, 627 00 Brno - prezenční výuka, naše nové moderně vybavené prostory
  • MS Teams - online výuka

V ceně:

  • materiály ke školení (online v pdf s možností tisku)
  • certifikát (online – poštou)
  • na místě kapaliny :o), káva, oběd 

Lektor: 

Martin Hublar, vedoucí expertízní činnosti
 

Registrace školení

Leták školení pro obsluhu lakoven

Kontakty

Potřebujete více informací o školení?

Tomáš Saňák

Tomáš Saňák

technik pro povrchové úpravy

+420 603 280 590sanak@itsbrno.cz