Kompresory

Audity stlačeného vzduchu

S rostoucími cenami energií zároveň stoupá tlak na snížení provozních nákladů při výrobě stlačeného vzduchu a zvýšení energetické účinnosti je zásadní pro ekonomický provoz každé společnosti.

Nabízíme vám řešení na zvýšení energetické účinnosti kompresorové technologie dle DIN EN ISO 5001. Jedná se o služby na míru pro každého zákazníka. 

Energetická analýza výroby stlačeného vzduchu

Pro energeticky účinnou výrobu stlačeného vzduchu je zapotřebí určit profil spotřeby stlačeného vzduchu během výrobního času. Poté lze správně navrhnout velikost a nastavení chodu jednotlivých kompresorů

Při tomto auditu provádíme každou vteřinu měření proudu kompresoru, tlaku v systému a zároveň zaznamenáváme množství vyrobeného stlačeného vzduchu . Tento monitoring probíhá řádově několik dnů až týdnů tak, abychom dostali reprezentativní vzorek dat pro přesné posouzení vašeho systému. Výsledkem auditu je podrobná zpráva, která udává přehled vytížení jednotlivých kompresorů, spotřebu elektrické energie, tlakovou křivku a vyrobené množství stlačeného vzduchu. V případě shledání nedostatků, je zpracován návrh na zefektivnění výroby tlakového vzduchu, který je podložen výsledky měřením a vyčíslením možných úspor po těchto úpravách.

Co vám audit přinese:

 • Odhalení nesprávné skladby kompresorů
 • Odhalení nesprávné volby dimenze potrubí
 • Odhalení přetlakování systému
 • Odhalení stavů odlehčení
 • Odhalení úniků  
 • Vyčíslení úspor přímo pro Vaši výrobu

Audit netěsnosti systému stlačeného vzduchu

S každou i drobnou netěsností v systému stlačeného vzduchu dochází k maření energie a tím zvýšení nákladů na výrobu stlačeného vzduchu. Audity úniků stlačeného vzduchu jsou důležitou součástí každého provozu, který pro svoji výrobu potřebuje stlačený vzduchu. Odstraněním vzniklých netěsností dosáhnete lepší energetické účinnosti a zároveň menší opotřebení kompresorové techniky a tím snížení servisních nákladů.

Při auditu odborně kontrolujeme celý systém stlačeného vzduchu od kompresoru až po samotný spotřebič. Netěsnosti jsou zjišťovány pomocí vysoce kvalitních a pravidelně kalibrovaných ultrazvukových detektorů. Při zjištěné netěsnosti je stanovena velikost každé netěsnosti. Tato netěsnost je viditelně označena štítkem s pořadovým číslem a zaznamenána.

Výsledkem auditu jsou označené všechny netěsnosti viditelným štítkem s označením závažnosti úniku stlačeného vzduchu. Všechny naměřená data, jsou poté zpracována a přehledně graficky vyhodnocena. Závěrem měření je přehled jednotlivých úniků jejich finanční náklady a celkové náklady na všechny úniky stlačeného vzduchu.

Co vám audit přinese:

 • Kompletní kontrolu rozvodů stlačeného vzduchu
 • Odhalení netěsností na rozvodech tlakového vzduchu
 • Odhalení netěsností u spotřebičů
 • Vyčíslení úspor při odstranění úniků tlakového vzduchu
 • Návrh řešení na odstranění nedostatků

Audit tlakového rosného bodu

Kvalita stlačeného vzduchu bezprostředně ovlivňuje provozní náklady. Nečistoty jako jsou voda, olej a pevné částice zkracují životnost koncových zařízení.

Pomocí auditu tlakového rosného bodu jsme schopni posoudit kvalitu stlačeného vzduchu ve vašem potrubním systému. Tento monitoring probíhá v řádech několika dní až týdnů, abychom získali reprezentativní výsledky.

Výsledkem měření je grafické znázornění naměřeného tlakového rosného bodu po celou dobu měření. V případě shledání nedostatků je zpracován návrh na sjednání nápravy.

Co vám audit přinese:

 • Kontrolu tlakového rosného bodu
 • Odhalení vodních a olejových částic v rozvodech tlakového vzduchu
 • Návrh řešení na odstranění nedostatků

Měření průtoku tlakového vzduchu

Pro správné navržení kompresorové stanice je zapotřebí znát potřebné množství stlačeného vzduchu pro výrobu. Na základě reálné spotřeby tlakového vzduchu je možné navrhnout kompresorovou stanici bez zbytečného předimenzování kompresorů. Tím dosáhneme maximálního vytížení bez finančně nákladných stavů odlehčení u kompresorů.

Měření průtoku se provádí pomocí termické průtokové sondy, která je umístěna do potrubí. Instalaci měřící sondy lze provádět na natlakovaném potrubí bez odstávky stlačeného vzduchu. Měřené hodnoty se po dobu několika dnů až týdnů zaznamenávají do registrátoru.

Výsledkem měření je grafické znázornění spotřeby tlakového vzduchu po celou dobu měření.

Co vám měření přinese:

 • Reálnou spotřebu stlačeného vzduchu
 • Možnost optimálního navržení kompresorové stanice

Zajimá vás audit stlačeného vzduchu?

Tomáš Jaroš

Tomáš Jaroš

obchodní manažer (Morava)

+420 739 002 168jaros@itsbrno.cz
Jiří Svobodník

Jiří Svobodník

obchodní manažer (Čechy a Praha)

+420 733 617 371svobodnik@itsbrno.cz
Martin Veverka

Martin Veverka

obchodní manažer (SK)

+421 911 988 899veverka@itstrencin.sk