23. dubna 2018

Speciální lakovací stroj s využitím 3D aditivních technologií

V těchto dnech jsme dokončili specializovaný stroj pro lakování automobilových svítidel. Při konstrukci i výrobě jsme úspěšně využili možností 3D aditivní technologie ve větším rozsahu.

Na stroji je pomocí 3D tisku vyrobeno mnoho komponent, které urychlily vývoj a zjednodušily výrobu, ale nachází se zde i takové části stroje, které by nebylo možné vyrobit jiným způsobem než technologií 3D tisku. Při vývoji se některé díly vyráběly ve více variantách a následně se zvolila nejoptimálnější verze. U nejsložitějších dílců se však podařilo provést návrh a tisk hned napoprvé, především proto, že využíváme 3D technologie již několik let a máme tedy s návrhem dílců rozsáhlé zkušenosti.