23. srpna 2022

5 otázek, které byste si měli položit před výběrem kompresoru

Při výběru správného typu kompresoru a příslušenství je nezbytné mít co nejpodrobnější informace o typu vaší výroby a jejím vytížení z pohledu spotřeby stlačeného vzduchu. Představíme vám 5 základních údajů, které vám při volbě pomohou. 

1. Kolik stlačeného vzduchu vlastně potřebujeme a za jak dlouho?

Při návrhu správné skladby kompresorů je potřeba vědět, kolik stlačeného vzduchu budete potřebovat a za jak dlouho, tj. potřebujete znát průtok stlačeného vzduchu v jednotkách m³/min (m³/hod) nebo l/min (l/hod).
Při rozšiřování stávající kapacity kompresorové stanice používáme nástroje, jako je měření vytížení kompresoru, měření průtoku stlačeného vzduchu, měření příkonu kompresoru a měrné spotřeby, měření tlakového rosného bodu a měření úniku stlačeného vzduchu, abychom získali správné vstupní informace.
Rotační šroubové vzduchové kompresory jsou konstruovány tak, aby byly schopny dodávat velká množství stlačeného vzduchu v řádu 4000 až 5000 m³/hod. v nepřetržitém provozu. Turbokompresory pak dodají více než 15 000 m³/h. Správnou kombinací výkonu kompresoru lze dosáhnout energeticky nejúčinnějšího provozu s ohledem na redundanci zařízení.

2. Jaké budou celkové náklady na provoz kompresorové stanice?

Při posuzování celkových nákladů na vlastnictví (TOC) kompresorové stanice jsou důležité i další aspekty výroby stlačeného vzduchu, jako jsou náklady na prostoje, plánované odstávky, generální opravy, dostupnost servisu a stanovení životnosti zařízení.
Investice na kompresor tvoří pouze 10-15% celkových nákladů. Výdaje za elektřinu dosáhnou až 75% celkových nákladů na výrobu stlačeného vzduchu během životnosti kompresoru. Zbývající výlohy představují standardní preventivní prohlídky, které zajišťují základní provoz kompresorů. 
Energetická účinnost a spotřeba elektrické energie kompresoru jsou tedy nejdůležitějšími parametry při návrhu kompresorové stanice.

Náklady na vlastnictví kompresoru

 
3. Jakou kvalitu stlačeného vzduchu potřebujete?

Jaký obsah zbytkových olejových par může obsahovat stlačený vzduch? Jaké množství pevných částic a vody (vlhkosti) je ještě v mezích normy?
Ve většině výrobních aplikací je nezbytné zajistit kvalitu vyráběného stlačeného vzduchu, aby bylo chráněno koncové zařízení, které stlačený vzduch spotřebovává. A také aby se zabránilo zhoršení kvality vyráběných výrobků nebo poškození samotného systému rozvodu stlačeného vzduchu. Nasávaný okolní vzduch obsahuje nežádoucí nečistoty, jako je voda, pevné částice a olejové aerosoly.
Základní podklad pro stanovení požadované kvality stlačeného vzduchu vychází z normy ISO 8573. Jednotlivé třídy od 0 do 6 určují požadovanou kvalitu vzduchu pro obsah pevných částic, tlakový rosný bod a zbytkový olej.
Zvláštní kapitolou jsou bezolejové (bezmazné) kompresory se zbytkovým obsahem oleje podle třídy 0, tj. v procesu stlačování vzduchu není přítomen žádný olej.

Třída

Pevné častice
Maximální počet pevných částic v m³ jako funkce velikosti částice

Tlakový
rosný bod
(°C)

Olej (mg/m³)
0,1 - 0,5 µm0,5 - 1 µm1 - 5 µm
0Podle specifikace uživatele nebo dodavatele a přísnější než třída 1. 
1< 20 000< 400< 10-700,01
2< 400 000< 6 000< 100-400,1
3není specifikované < 90 000  < 1000   -201,0
4není specifikovanénení specifikované < 10 000 +35
5není specifikovanénení specifikované< 100 000  +7< 5
6---+10-


4. Používáte stlačený vzduch nepřetržitě během dne? Nebo se vaše spotřeba během dne mění? Potřebuji kompresor s frekvenčním měničem?

Kompresor s proměnnými otáčkami (s frekvenčním měničem) přizpůsobuje výkon aktuální spotřebě stlačeného vzduchu. Jednoduše řečeno, kompresor běží rychleji nebo pomaleji v závislosti na aktuálním tlaku. Kompresor s proměnnými otáčkami je považován za důležitý prostředek úspory energie při výrobě stlačeného vzduchu. Jeho ideální provozní a energetická bilance je dosažena regulací otáček v rozmezí 50-80% výkonu kompresoru. 

Srovnání regulace kapacity rotačních kompresorů

Hlavní výhody kompresorů s proměnnými otáčkami (s frekvenčním měničem):

  • absecnce běhu v odlehčení (volnoběh = ztráty, kdy kompresor nevyrábí stlačený vzduch, ale má spotřebu 30-50% výkonu kompresoru)
  • efektivní sledování křivku spotřeby stlačeného vzduchu. 
  • spotřeba energie je minimálně o 25% nižší než u běžných kompresorů.

Pokud není výrobní proces a jeho spotřeba stlačeného vzduchu v čase konstantní, je provoz kompresoru s frekvenčním měničem předpokladem pro maximalizaci potenciálních úspor a minimalizaci ztrát.

5. Lze využít odpadní teplo vznikající při stlačování vzduchu při provozu kompresorů?

Výroba stlačeného vzduchu kompresorem je jednou z nejztrátovějších přeměn energie a kompresory patří mezi nejméně účinná zařízení. Přibližně 90% výkonu motoru kompresoru se přemění na teplo. Toto teplo je obvykle odváděno do okolí bez dalšího přímého využití. Významných úspor lze dosáhnout při vytápění, procesním ohřevu nebo ohřevu užitkové vody pomocí systémů zpětného získávání tepla. 
Rekuperační jednotky mohou pro ohřev vody využít až 85-95% vstupní elektrické energie.

Energie stlačeného vzduchu

Potenciální úspory pro kompresor o výkonu 160 kW - 146 131/rok provozu při ohřevu vody z 35 °C na 55 °C:

Kompresor 160kWVytížení kompresoru 
za rok v hod.
8 000
Aktuální typ ohřevuTyp ohřevuplyn
Účinnost aktuálního ohřevu90%
Cena (ct/kWh)12
Potenciální úspora za rok
provozu rekuperace
Energie (MWh/rok)1 128
CO2 (t/rok)228
úspora (€/rok)146 131

 

Výběr kompresoru není jednoduchá záležitost, náš tým vám rád pomůže.

Kontakty

Potřebujete pomoci s výběrem šroubového kompresoru?

Tomáš Jaroš

Tomáš Jaroš

obchodní manažer (Morava)

+420 739 002 168jaros@itsbrno.cz
Tomáš Purkert

Tomáš Purkert

obchodní manažer (Čechy a Praha)

+420 730 800 820purkert@itsbrno.cz