7. června 2022

Alternativní zdroje energie pro lakovací linky

Na lakovnách často řešíme spoustu provozních i kvalitativních problémů, které se snažíme ve spolupráci s klienty úspěšně řešit. Jedním takovým „aktuálním“ se nyní stává požadavek našich zákazníků na změnu topného média pro jednotlivé technologické celky anebo dokonce CO2 neutralitu pro celou lakovnu!

V prvním případě nastávají obavy z cen, ale také zajištění dodávek zemního plynu. Zemní plyn je významným zdrojem pro vytápění ve většině lakoven a technologií pro úpravu povrchu. Využití nachází především u ohřevu technologie pro povrchové úpravy, sušicích či vypalovacích pecí. U obou typů pecí je výrobek prohříván horkým vzduchem a to dvěma způsoby:

  • přímo (tzv přímý ohřev) obr.1
  • nepřímo skrze výměník tepla (tzv. nepřímý ohřev) obr.2

Přímý ohřevNepřímý ohřev

  Obr. 1                                                            Obr. 2     

V současné době ceny plynu rostou a nikdo netuší na jakém astronomickém čísle se nám zastaví. Toto nám zvyšuje neúměrně náklady na produkci! Navíc zásobování zemním plynem je v dnešní době značně nejisté. Riziko nedostatku či snížení jeho dodávek je vysoké a pro většinu firem zastavení lakovny znamená omezení nebo úplné zastavení kompletní výroby.  

Jedním z řešení může být přechod na alternativní zdroj energie, ať už jde o elektrickou energii, propan butan nebo LTO. Záleží na technických specifikacích každé technologie, na její velikosti, prostorové dispozici nebo i legislativě v daném regionu. Zde se nám nabízí možnost instalace tzv. duální pece, která umožňuje využití nejen zemního plynu, ale také alternativních zdrojů energií. Nejčastěji elektřiny, propan butanu (LPG) nebo lehkého topného oleje (eLTO).

Mezi jednotlivými palivy zákazník přechází jen výměnou spalovacího hořáku v hořákové komoře. I námi již dodané pece s nepřímým ohřevem lze na duální provoz přestavět jen změnou u hořákových komor. U pecí s přímým ohřevem již u LTO nastává problém spalin, ale taktéž to nepovažujeme za neřešitelnou situaci. Výhodou je flexibilita výběru zdroje energie, nezávislost a samozřejmě s tím spojená úspora a větší jistota kontinuity výroby.

Pec s kombinovaným ohřevem

Obrázek 3: Pec s kombinovaným ohřevem

V druhém případě se jedná o zelenání firem a snahy o snižování emisí CO2. Asi není nutné se rozepisovat o globálním oteplování a snahách EU o snižování tohoto jevu vlivem změny použití paliv. Již v letošním roce jsme realizovali a namontovali rekordní počet čistě elektrických pecí. U této energie je samozřejmě podmínkou její získání z obnovitelných zdrojů, a nikoliv z uhlí 😊.

Pece v Blaze

Přestavba stávajících pecí je vždy individuální, předem je nutné posoudit, která z možností by byla pro daný provoz a technologii nejlepší a nejefektivnější. Úprava vyžaduje minimální investici s rychlou návratností. Cena se kalkuluje vždy dle konkrétní linky. Realizace je legislativně nenáročná a nijak výrazně neomezí provoz či výrobu. Několik našich zákazníků již zareagovalo na vzniklou situaci a aktuálně u nich již pece na přechod na LTO nebo elektrickou energii upravujeme.

Máte-li zájem o řešení přestavby a přechod na jiné zdroje vytápění, prosím, vyplňte níže uvedený formulář, rádi vám zpracujeme nabídku.

Kontakty

Zajímá vás přestavba na alternativní zdroj energie?

Lukáš Galla

Lukáš Galla

vedoucí obchodního oddělení

+420 739 002 163galla@itsbrno.cz
Luboš Pečinka

Luboš Pečinka

obchodní manažer

+420 731 435 288pecinka@itsbrno.cz