7. júna 2022

Alternatívne zdroje energie pre lakovacie linky

Na lakovniach často riešime množstvo prevádzkových aj kvalitatívnych problémov, ktoré sa snažíme v spolupráci s klientmi úspešne riešiť. Jedným takým „aktuálnym“ sa teraz stáva požiadavka našich zákazníkov na zmenu vykurovacieho média pre jednotlivé technologické celky alebo dokonca CO2 neutralitu pro celú lakovňu!

V prvom prípade nastávajú obavy z cien, ale aj zabezpečenie dodávok zemného plynu. Zemný plyn je významným zdrojom na vykurovanie vo väčšine lakovní a technológií na úpravu povrchu. Využitie nachádza predovšetkým pri ohreve technológie na povrchové úpravy, sušiacich či vypaľovacích pecí. U oboch typov pecí je výrobok prehrievaný horúcim vzduchom a to dvoma spôsobmi:

  • priamo (tzv priamy ohrev) obr.1
  • nepriamo cez výmenník tepla (tzv. nepriamy ohrev) obr.2

Priamy ohrevNepriamy ohrev

  Obr. 1                                                            Obr. 2     

V súčasnej dobe ceny plynu rastú a nikto netuší na akom astronomickom čísle sa nám zastavia. Toto nám zvyšuje neúmerne náklady na produkciu! Navyše zásobovanie zemným plynom je v dnešnej dobe značne neisté. Riziko nedostatku či zníženia jeho dodávok je vysoké a pre väčšinu firiem zastavenie lakovne znamená obmedzenie alebo úplné zastavenie kompletnej výroby.

Jedným z riešení môže byť prechod na alternatívny zdroj energie, či už ide o elektrickú energiu, propán bután alebo LTO. Záleží na technických špecifikáciách každej technológie, na jej veľkosti, priestorovej dispozícii alebo aj legislatíve v danom regióne. Tu sa nám ponúka možnosť inštalácie tzv. duálnej pece, ktorá umožnuje využitie podľa potrieb zákazníka ako zemného plynu, tak aj alternatívne médium pre vykurovanie. Medzi jednotlivými palivami zákazník prechádza len výmenou spaľovacieho horáka v horákovej komore. Aj nami už dodané pece s nepriamym ohrevom je možné na duálnu prevádzku prestavať len zmenou u horákových komôr. U pecí s priamym ohrevom už pri LTO nastáva problém spalín, ale taktiež to nepovažujeme za neriešiteľnú situáciu. Výhodou je samozrejme flexibilita výberu zdroja energie, nezávislosť a samozrejme s tým spojená úspora a väčšia istota kontinuity výroby.

Pec s kombinovaným ohřevem

Obrázok 3: Pec s kombinovaným ohrevom

V druhom prípade sa jedná o zelenanie firiem a snahy o znižovanie emisií CO2. Asi nie je nutné sa rozpisovať o globálnom otepľovaní a snahách EÚ o znižovanie tohto javu vplyvom zmeny použitia palív. Ale v tomto roku sa namontoval rekordný počet čisto elektrických pecí. U tejto energie je samozrejme podmienkou jej získanie z obnoviteľných zdrojov, a nie z uhlia 😊.

Pece v Blaze

Prestavba existujúcich pecí je vždy individuálna, vopred je nutné posúdiť, ktorá z možností by bola pre danú prevádzku a technológiu najlepšia a najefektívnejšia. Úprava vyžaduje minimálnu investíciu s rýchlou návratnosťou. Cena sa kalkuluje vždy podľa konkrétnej linky. Realizácia je legislatívne nenáročná a nijako výrazne neobmedzí prevádzku či výrobu. Niekoľko našich zákazníkov už zareagovalo na vzniknutú situáciu a aktuálne u nich už pece na prechod na LTO alebo elektrickú energiu upravujeme.

Ak máte záujem o riešenie prestavby a prechod na iné zdroje vykurovania, prosím, vyplňte nižšie uvedený formulár, radi vám spracujeme ponuku.

Kontakty

Zaujíma vás prestavba na alternatívny zdroj energie?

Michal Motúz

Michal Motúz

obchodný manažér

+421 902 912 617motuz@itstrencin.sk