Reference

Automatická linka pro pasivaci hliníkových dílů

Jedinečností projektu, automatické linky pro pasivaci hliníkových dílů je provoz s uzavřeným okruhem odpadních a oplachových vod, jejich čištění a vrácení zpět do procesu.  

Info o zakázce

ZákazníkVALEO VÝMĚNÍKY TEPLA, s.r.o.
Rok realizace2021
LokalitaŽebrák (CZ)
Průmyslové odvětví:automotiv
Max. rozměry výrobku2.200 x 1.500 x 200 mm
Max. hmotnost dílu900 kg
Technologie
 • 10° ponorová předúprava                
 • 4x automatický manipulátor + ocelová konstrukce                
 • 2x sušící pec                
 • chladící zóna                
 • koše s aretací výrobků                
 • tanky o objemu 70m3 pro zásobu destilátu a demivody                
 • absorbér (pračka vzduchu) 
 • dvojčinný katex-annex (čištění destilátu)  
 • reverzní osmóza  
 • neutralizační stanice  
 • automatický kalolis  
 • odpařovací stanice s max. výkonem 3 m3/hod 

Popis zakázky

Pro zákazníka z oboru automotive jsme realizovali automatickou linku pro pasivaci povrchu hliníkových dílů, kdy nanesená pasivační vrstva zvyšuje přilnavost lepidla nanášeného v dalším procesu. Hliníkové díly jsou vkládány do přepravních košů, jejichž manipulaci mezi vanami, nakládkou a vykládkou do pasivační linky zajišťují dvouosé manipulátory, které se pohybují na ocelové konstrukci nad vanami. Kapacita technologie je 1 mil. upravených kusů za rok.

Uzavřený koloběh vody

Z daného procesu vznikají odpadní oplachové vody, které jsou neutralizovány. Odpad z neutralizace je zachycen v automatickém kalolisu a jako tuhý odpad likvidován externím odvozem. Vody jsou dále zpracovávány v odpařovací stanici. Vakuová odparka má kapacitu 3500 l/hod. Jedná se o největší nainstalovanou odpařovací stanici ve střední Evropě. Destilát z odpařovací stanice se opět vrací do pasivační linky. Voda, která je ze systému vynesena v podobě koncentrátu, výparu atd., je do systému doplněna přes reverzní osmózu. Reverzní osmóza upraví parametry vody na požadovanou vodivost. Osušení dílů po předúpravě je řešeno pomocí dvou pecí s elektrickým ohřevem. Odvod odpařené vody je zajištěn ventilátorem do venkovního prostředí. 


Chlazení

Pro chlazení dílů jsou k dispozici dvě pozice.  Chladícím médiem je vyčištěný vzduch přiváděný z venkovního prostředí o objemu 3000 m3/hod. Stejný objem je pak druhým ventilátorem odváděn ven.
Vzduchotechnická jednotka slouží k doplnění vzduchu, který je z prostoru technologie během procesu odsáván. Ohřev vzduchu v zimním období je elektrický.

Líbí se vám naše práce? Kontaktujte nás!

Lukáš Galla

Lukáš Galla

vedoucí obchodního oddělení

+420 739 002 163galla@itsbrno.cz

Zjistěte více o produktu - Lakovny

Zobrazit produkt