14. januára 2022

Sme členmi Asociácie koróznych inžinierov

Korózia a ochrana proti korózii je jednou z tém, ktorým sa aktívne venujeme pri vývoji technológií povrchových úprav. Neustále sa rozvíjame a vzdelávame, preto sme sa stali hrdými členmi Asociácie koróznych inžinierov.

Asociace korozních inženýrů, z.s. / Association of Czech and Slovak Corrosion Engineers (AKI) je nezisková organizácia založená v roku 1990 pracovníkmi v oblasti korózneho inžinierstva a povrchových úprav. AKI združuje firmy a výskumníkov, koróznych inžinierov, technikov a ďalšie osoby pôsobiace v oblasti protikoróznej ochrany v Českej republike a na Slovensku.

Asociace korozních inženýrů

Asociace korozních inženýrů

Kontakty

Dominika Uhlířová

Dominika Uhlířová

vedúci laboratória

+420 739 002 157uhlirova@itsbrno.cz