Blog

Pour féliciter 2023 praje ITS

Pour féliciter 2023 praje ITS

Rok sa s rokom zišiel a opäť prišiel sviatočný čas, koniec roka as ním aj rok nový. My z ITS Vám všetkým zákazníkom, obchodným partnerom aj všetkým našim kolegyniam a kolegom prajeme spokojné prežitie vianočných sviatkov a len to naj do roku nasledujúceho.

 

12. 12. 2022Aktuality
Otvoriť článok Pour féliciter 2023 praje ITS
Alternatívne zdroje energie pre lakovacie linky

Alternatívne zdroje energie pre lakovacie linky

Na lakovniach často riešime množstvo prevádzkových aj kvalitatívnych problémov, ktoré sa snažíme v spolupráci s klientmi úspešne riešiť. Jedným takým „aktuálnym“ sa teraz stáva požiadavka našich zákazníkov na zmenu vykurovacieho média pre jednotlivé technologické celky alebo dokonca CO2 neutralitu pro celú lakovňu!

Otvoriť článok Alternatívne zdroje energie pre lakovacie linky