Blog

Alternatívne zdroje energie pre lakovacie linky

Alternatívne zdroje energie pre lakovacie linky

Na lakovniach často riešime množstvo prevádzkových aj kvalitatívnych problémov, ktoré sa snažíme v spolupráci s klientmi úspešne riešiť. Jedným takým „aktuálnym“ sa teraz stáva požiadavka našich zákazníkov na zmenu vykurovacieho média pre jednotlivé technologické celky alebo dokonca CO2 neutralitu pro celú lakovňu!

Otvoriť článok Alternatívne zdroje energie pre lakovacie linky