15. decembra 2021

Šťastnú hviezdu v roku 2022!

Všetkým zákazníkom, obchodným partnerom a zamestnancom prajeme príjemne a pohodovo strávené sviatočné dni a pre nasledujúce obdobie len to najlepšie, skrátka, nech máme všetci tú našu šťastnú hviezdu po celý rok 2022!


Ďakujeme za Vašu priazeň!

PF 2022