Kompresory

Riadiace systémy pre kompresory

Riadiace systémy HiVision Air zaisťujú vzdialené monitorovanie a bezobslužné riadenie kompresorových staníc. Ušetrí 20–60 % elektrickej energie a dokáže regulovať až 16 kompresorov.

Systémy riadenia zjednodušujú koordináciu kompresorov a zvyšujú energetickú účinnosť. Kompresory sú prevádzkované len v prípade potreby a systém zaisťuje najvhodnejšiu kombináciu ich prevádzky pre docielenie maximálnej efektivity a maximálnych energetických úspor. 

  • Stav a kontrola systémov stlačeného vzduchu
  • Prioritné riadenie kompresorov
  • Monitorovanie/vykazovanie výkonnosti systému
  • Monitorovanie stavu kompresorov
  • Plánovanie údržby kompresorov
  • Nástroje pre tvorbu grafov a štatistik
  • Konfigurovateľné denníky udalostí
  • Monitorovanie výstrah a alarmov
  • Generovanie SMS a e-mailových správ
  • Vizualizácie v PC, mobilných telefónoch a tabletoch

Riadiaci systém HiVision Air 

Riadiaci systémy Ingersoll Rand

Máte záujem o úsporu energie?

Martin Veverka

Martin Veverka

obchodný manažér

+421 911 988 899veverka@itstrencin.sk