Chémia

SQI laboratórium

Disponujeme laboratóriom s vlastným technickým zázemím Surface Quality Institute (SQI), ktoré nám umožňuje mať vstupný materiál, proces a výslednú kvalitu povlaku pod kontrolou.

Vykonávame:

  • hodnotenie koróznej odolnosti

  • mechanické skúšky povlaku

  • analýzy materiálu metalografickým mikroskopom

  • spektrofotometrické a titračné analýzy kúpeľov povrchových predúprav

  • spektrofotometrické analýzy oplachových a odpadových vôd

  • testy prípravkov a odlakovačov

Sme držiteľmi certifikátu pre systém manažmentu podľa EN ISO 9001:2015.

Prehľad všetkých laboratórnych služieb SQI

Obráťte sa na nás

Kateřina Machalíková

Kateřina Machalíková

vedúci laboratória

+420 730 800 814machalikova@itsbrno.cz
Anna Marková

Anna Marková

odborný laborant

+420 739 002 157markova@itsbrno.cz