Kompresory

Výpočet návratnosti investície

Na základe výsledkov auditov vypočítame návratnosť novej investície s použitím našej technológie, ktorá je efektívnejšia ako existujúce riešenia.

Zaujíma vás návratnosť investície do novej kompresorovej techniky?

Martin Veverka

Martin Veverka

obchodný manažér

+421 911 988 899veverka@itstrencin.sk