Chemie

Příprava technologických plánů

Připravíme návrh chemické technologie pro práškovou lakovnu nebo eloxovnu:

  • dodáme veškerou potřebnou dokumentaci k přípravkům, které používáte ve vašem provozu
  • zpracujeme písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví, ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi na lakovně
  • pomůžeme vám s vypracováním identifikačních listů nebezpečných odpadů a značení odpadů
  • vyhotovíme provozní řád neutralizační stanice

Obraťte se na nás

Martin Hegr

Martin Hegr

obchodní manažer (Jižní Morava)

+420 730 800 829hegr@itsbrno.cz
Tomáš Pidima

Tomáš Pidima

obchodní manažer (Severní Morava a východní Čechy)

+420 731 435 294pidima@itsbrno.cz
Ivan Jurka

Ivan Jurka

obchodní manažer (SK)

+421 902 912 612jurka@itstrencin.sk
Michal Brada

Michal Brada

obchodní manažer (Západní Čechy)

+ 420 603 280 581brada@itsbrno.cz
Petr Vlas

Petr Vlas

manažer pro klíčové zákazníky

+420 605 205 106vlas@itsbrno.cz