Chémia

Príprava technologických plánov

Pripravíme návrh chemickej technológie pre práškovú lakovňu alebo eloxovňu:

  • dodáme všetku potrebnú dokumentáciu k prípravkom, ktoré používate vo vašej prevádzke
  • spracujeme písomné pravidlá o bezpečnosti, ochrane zdravia, ochrane životného prostredia pri práci s nebezpečnými chemickými látkami alebo zmesami na lakovni
  • pomôžeme vám s vypracovaním identifikačných listov nebezpečných odpadov a značenia odpadov
  • vyhotovíme prevádzkový poriadok neutralizačnej stanice

Obráťte sa na nás

Ivan Jurka

Ivan Jurka

obchodný manažér

+421 902 912 612jurka@itstrencin.sk