6. května 2022

Tipy pro úsporu elektrické energie při výrobě stlačeného vzduchu

Kompresory jsou nezbytnou součástí téměř každé výrobní společnosti ve všech odvětvích průmyslu. Výroba stlačeného vzduchu však spotřebuje velké množství elektrické energie, která představuje nemalé finanční prostředky a tvoří stále větší část nákladů na provoz. Existuje několik možností, jak snížení spotřeby dosáhnout.

Rekuperace odpadního tepla

Jednou z možností, jak ušetřit náklady za elektrickou energii je rekuperací odpadního tepla. Věděli jste, že až 90% elektrické energie, které kompresory na svůj provoz spotřebují se promění na odpadní teplo? To pak můžeme využívat pomocí deskového výměníku tepla olej/voda, který odebírá teplo z olejového okruhu kompresoru a následně použít například pro vytápění, ohřev TUV nebo ohřev kapalin v technologických procesech. Teplo lze získávat a využívat jak z olejových, tak i bezolejových kompresorů.

Rekuperace odpadního tepla
Odpadní teplo lze také jednoduše využívat pro vytápění výrobní haly nebo skladů pomocí vzduchotechnického potrubí, které může v zimě vyfukovat ohřátý vzduch z kompresoru přímo do prostoru objektu a v létě zase pomocí termostaticky řízené klapky směrem ven.

Rekuperace odpadního tepla při výrobě stlačeného vzduchu


Audity stlačeného vzduchu

Další možností, jak snížit spotřebu energie, jsou audity stlačeného vzduchu. Díky auditům získáte přehled o správné skladbě kompresorů a dimenze potrubí, vlhkosti v rozvodech vzduchu, reálné spotřebě vzduchu nebo odhalení netěsností na potrubí a koncových zařízeních. Všechny tyto aspekty výrazně ovlivňují spotřebu elektrické energie a náklady na ní.

Pro naše zákazníky provádíme tyto energetické audity:

•    Energetickou analýzu výroby stlačeného vzduchu – Měření probíhá pomocí klešťového ampérmetru a speciálního měřícího sytému, který měří proudové zatížení jednotlivých kompresorů a tlak v systému se vzorkováním jedné vteřiny. Výsledkem měření je protokol o vytížení jednotlivých kompresorů, tlaku v systému, spotřebě elektrické energie, vyrobeném množství stlačeného vzduchu a vyčíslení úspor při shledání nedostatků výroby vzduchu.

•    Audit tlakového rosného bodu (TRB) – Měřením získáme grafickou podobu naměřeného tlakového rosného bodu (TRB), který může mít způsobovat korozi a poškození potrubních rozvodů, koncových zařízení i vyráběných produktů.

•    Měření průtoku tlakového vzduchu – Měření se realizuje termickou průtokovou sondou v potrubí vzduchu. Opět získáme grafické znázornění reálné spotřeby stlačeného vzduchu a případně optimální návrh kompresorové stanice.

•    Audit netěsnosti systému stlačeného vzduchu – Netěsnosti jsou detekovány pomocí ultrazvukového detektoru po celém systému stlačeného vzduchu. Výsledkem auditu jsou štítkem označená místa kudy stlačený vzduch uniká a vyčíslení úspor při jejich odstranění.

Na základě výsledků auditů umíme sjednat nápravu neefektivního provozování kompresorů nebo vypočítat návratnost nové investice s použitím nové úspornější technologie.

Energetické audity provozu kompresorů


Energeticky úsporné kompresory

Největší výdaje na provoz kompresorů jsou právě za elektrickou energii a ušetřit můžeme obnovou starých kompresorů za nové modernější. Není tajemstvím, že kompresory v průběhu let ztrácí svoji účinnost a někdy je po určité době výhodnější technologii obnovit. Nemluvě o tom, že technika jde neustále kupředu a kompresory nejsou výjimkou. Většina světových výrobců se u vývoje nových generací kompresorů zaměřuje právě na snížení spotřeby elektrické energie. Například společnost Ingersoll Rand v roce 2021 představila novou generaci šroubových kompresorů řady R s vysoce účinným elektromotorem IE4, díky kterému jsou náklady za elektrickou energii až o 11,2 % nižší, než tomu bylo u předchozí generace.

Náklady na provoz kompresorů

Řídící systémy

V neposlední řadě lze ušetřit náklady za elektrickou energii pomocí řídících systémů. Naše společnost vyvíjí a dodává  pro kompresory řídící systém HiVision Air, který zajišťuje vzdálený dohled a bezobslužné řízení kompresorové stanice. Dokáže regulovat až 16 kompresorů a díky efektivní koordinaci zvyšuje jejich energetickou účinnost. Má možnost vizualizace v PC, mobilních telefonech, tabletech, generování SMS a e-mailových zpráv a spoustu dalších užitečných funkcí, díky kterým citelně šetří náklady za elektrickou energii, a navíc převezme starosti s řízením kompresorů za vás.

Kontakty

Rádi vám poradíme, jak uspořit energii při provozu kompresorů.

Tomáš Purkert

Tomáš Purkert

obchodní manažer (Čechy a Praha)

+420 730 800 820purkert@itsbrno.cz