Lakovne

Predúprava povrchu

Podľa spracovávaného materiálu navrhneme očistenie vhodnou metódou. Predúpravu je možné z hľadiska procesu rozdeliť na chemickú a mechanickú. Povrch sa upravuje ručným vysokotlakovým postrekom, v komorovom Washing Boxe, v tuneli alebo ponorovo.

Chemická predúprava povrchu

 • ponorová
 • postreková
  • ručná
  • komorová v takte
  • kontinuálna v tuneli

Mechanická predúprava povrchu

 • tryskanie
 • sweepovanie
 • pieskovanie

Ku stiahnutiu

Zaujíma vás predúprava povrchu?

Michal Motúz

Michal Motúz

obchodný manažér

+421 902 912 617motuz@itstrencin.sk