Vývoj a výskum

Research Center

Vo vývojovom centre kombinujeme najnovšie technológie s praxou, čo nám umožňuje nielen testovať bežné procesy, ale aj vyvíjať a optimalizovať nové technologické postupy.

Vývojové centrum je zostavené ako kompletná lakovacia linka so všetkými druhmi dopravníkov. Zvládne všetko od ručného, automatického až po robotické lakovanie. Vďaka kompletnej chemickej predúprave 10° môžeme analyzovať vhodné technologické postupy. Pomocou viacerých chemických procesov v rámci jedného testu vyberieme pre vás ten najvhodnejší.

S čím vám môžeme pomôcť?

Ekonomika

  • Nezávisle určte náklady na lakovanie jedného výrobku bez ohľadu na jeho typ alebo výrobný proces.
  • Efektívne plánovanie a optimalizácia výrobných procesov vďaka presným informáciám o nákladoch na energiu.

Robotika

  • Testovanie efektívnosti nasadenia robotov v praxi.
  • Lakovanie, zavesovanie a vešanie výrobkov, maskovanie, meranie hrúbky vrstvy farby, robotická logistika farieb atď.

Automatizácia

  • Návrh a testovanie automatizácie procesu lakovania.
  • Simulácia a prevádzka v reálnom prostredí na dosiahnutie optimálnej účinnosti.

Technologické postupy

  • Testovanie a výber najvhodnejších technologických postupov v našej plnohodnotnej chemickej predúprave.
  • Zabezpečenie optimálnych výsledkov pri príprave materiálov na lakovanie.

Vďaka nášmu najmodernejšiemu laboratóriu SQI všetko overujeme certifikovanými skúškami (korózne skúšky, mechanické skúšky, funkčná a odpadová analýza).

Ku stiahnutiu

Máte záujem o služby nášho Research Center?

Martin Šátek

Martin Šátek

vedúci výskumu a vývoja

+420 541 422 611satek@itsbrno.cz