Chémia

Zinok

Ku každému materiálu je potrebné pristupovať inak a nie je tomu inak ani pri zinku. Pretože sa jedná opäť o dokonalé odmastenie, morenie a zapasivovanie čistého materiálu, je potrebná špecializovaná chémia.

Predúprava pred lakovaním

Pred duplexným náterom ošetríme povrch špeciálnym prípravkom, ktorý zvolíme podľa typu povrchu.

Alkalické odmastenie

kvapalný, vysoko efektívny čistiaci prípravok na aplikáciu v ponorovom a postrekovom zariadení

 • Alficlean 158
 • Correction solution 108
 • Alfisid 8

Kyslé odmastenie

prípravky v kvapalnej forme na kyslej báze s obsahom alebo bez obsahu fluoridov; špeciálne prípravky na použitie s technológiami odparovania

 • Alfideox 84
 • Alfisid 14
 • Alfisid 9
 • Alfisid 16/3

Bezoplachové systémy (No Rinse)

kvapalné prípravky, chromátové, bezchromátové bezoplachové a oplachové systémy pre lepšiu koróznu ochranu

 • Alfipas 7816 (ENVIROX SG)
 • Alfipas 7840 (ENVIROX ZOX)

 

Zinkovanie

Žiarové zinkovanie ponúka komplexnú ochranu proti korózii, ktorá vydrží mnoho rokov. Pre proces je nutná vhodná predúprava: to zaisťujú naše alkalické a kyslé čistiace systémy a tiež špeciálne inhibítory. Jednotlivé procesy vyžadujú individuálne riešenia, ktoré taktiež ponúkame.

Procesné kroky pred zinkovaním:

Alkalické odmastenie

v práškovej forme, emulgujúci a deemulgujúci s dlhým retenčným časom pre ponorové zariadenie

 • Ferroclean 7135/1
 • Ferroclean 7136/1

Kyslé odmastenie

kvapalné čistiace prostriedky a prísady, ktoré fungujú ako účinné moriace a odmasťovacie prostriedky v kombinácii s kyselinou chlorovodíkovou; zníženie spotreby kyseliny, zvyškov a leptavých výparov

 • Ferrosid 7501/1
 • Alfideox 7502
 • Ferrosid 7505/1

Inhibítory

vysoko účinný kvapalný inhibítor morenia

 • Ferropas 7578

Chcete vedieť viac o povrchovej úprave zinku?

Ivan Jurka

Ivan Jurka

obchodný manažér

+421 902 912 612jurka@itstrencin.sk