Chémia

Zinok

Ku každému materiálu je potrebné pristupovať inak a nie je tomu inak ani pri zinku. Pretože sa jedná opäť o dokonalé odmastenie, morenie a zapasivovanie čistého materiálu, je potrebná špecializovaná chémia.

Predúprava pred lakovaním

Pred duplexným náterom ošetríme povrch špeciálnym prípravkom, ktorý zvolíme podľa typu povrchu.

Alkalické odmastenie

kvapalný, vysoko efektívny čistiaci prípravok na aplikáciu v ponorovom a postrekovom zariadení

 • Alficlean 158
 • Correction solution 108
 • Alfisid 8

Kyslé odmastenie

prípravky v kvapalnej forme na kyslej báze s obsahom alebo bez obsahu fluoridov; špeciálne prípravky na použitie s technológiami odparovania

 • Alfideox 74
 • Alfideox 82
 • Alfideox 84
 • Alfisid 14
 • Alfisid 16/3

Žlté chromátovanie

kvapalné žlté chromátovanie so zvýšenou koróznou ochranou

 • Alfipas 725

Zelené chromátovanie

kvapalné zelené chromátovanie so zvýšenou koróznou ochranou

 • Alfipas 731

Bezoplachové systémy (No Rinse)

kvapalné prípravky, chromátové, bezchromátové bezoplachové a oplachové systémy pre lepšiu koróznu ochranu

 • Alficoat 770-Alficoat 771
 • Alficoat 790-Alficoat 791
 • Alfipas 7816 (ENVIROX SG)

 

Zinkovanie

Žiarové pozinkovanie dlhodobo ochráni povrch pred koróziou. Využívame na to alkalické či kyslé odmasťovacie čistiace prípravky a prípravky ENVIROX vytvárajúce overenú konverznú vrstvu.

Alkalické odmastenie

v práškovej forme, emulgujúci a deemulgujúci s dlhým retenčným časom pre ponorové zariadenie

 • Ferroclean 7135/1
 • Ferroclean 7136/1

Kyslé odmastenie

kvapalné čistiace prostriedky a prísady, ktoré fungujú ako účinné moriace a odmasťovacie prostriedky v kombinácii s kyselinou chlorovodíkovou; zníženie spotreby kyseliny, zvyškov a leptavých výparov

 • Ferrosid 7501/1
 • Alfideox 7502
 • Ferrosid 7505/1

Inhibítory

vysoko účinný kvapalný inhibítor morenia

 • Ferropas 7578

Chcete vedieť viac o povrchovej úprave zinku?

Ivan Jurka

Ivan Jurka

obchodný manažér

+421 902 912 612jurka@itstrencin.sk