Lakovne

Online podpora

Obráťte sa na vzdialenú podporu nášho servisného strediska.

  1. Proces aj riadiaci softvér poznáme veľmi dobre, prípadné problémy identifikujeme a ihneď vám poradíme, ako ďalej postupovať.
  2. Sami si online nastavujete zmeny v riadiacom systéme lakovne HiVision*
  3. Núdzová prevádzka v prípade krátkodobého výpadku čidla alebo databázy na serveri.

* Táto funkcia je z dôvodu bezpečnosti dostupná iba v prítomnosti na pracovisku.

Zaujíma vás on-line podpora lakovne?

Jan Doležal

Jan Doležal

vedúci servisného oddelenia Lakovne

+420 605 205 625dolezal@itsbrno.cz