Chémia

Poradenstvo a školenia

Experti z oddelenia SQI preškolia vašich zamestnancov a poradia vám s návrhom technológií alebo s legislatívou.

Vykonávame kompletné školenia v oblastiach:

  • „Chemický technik na povrchové úpravy materiálov“

  • práškového lakovania, vhodné na obsluhu lakovní, technologických pracovníkov a vedúcich lakovní

  • anodickej oxidácie hliníka a jeho zliatin, tvrdého eloxovania alebo dekoratívneho eloxu

  • neutralizačné stanice vrátane súvisiacej legislatívy

  • nakladanie s nebezpečnými chemickými látkami a zmesami vrátane klasifikovaných ako vysoko toxické

Zaisťujeme audity existujúcich technológií práškových lakovní, výstupom je správa s všetkými nameranými hodnotami a záznamami zo zariadenia vrátane následných odporúčaní.

Kompletný prehľad ponúkaných školení 

Obráťte sa na nás

Tomáš Morcinek

Tomáš Morcinek

riaditeľ SQI

+420 730 800 833morcinek@itsbrno.cz