Chemistry

Consulting and training

 • We are authorised to perform tests in the field "Chemical technician for surface treatment of materials",
 • We provide complete training in the field of powder coating, which is suitable for coating facility operators, technologists and coating facility managers
 • We provide training in the field of anodic oxidation of aluminium and its alloys, hard anodising or decorative anodising
 • We provide training for the operators of neutralisation station, including related legislation
 • We focus on training people who handle hazardous chemical substances and mixtures, including substances classified as highly toxic
 • We provide audits of existing powder coating technologies, the outputs of which are reports with all measured values and records from the equipment, including subsequent recommendations

You can find a complete overview of training courses here.

Provádíme kompletní školení v oblastech:

 •  „Chemický technik pro povrchové úpravy materiálů“
 • práškového lakování, vhodné pro obsluhu lakoven, technologické pracovníky a vedoucí lakoven
 • anodické oxidace hliníku a jeho slitin, tvrdého eloxování nebo dekorativního eloxu
 • neutralizační stanice včetně související legislativy
 • nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi včetně klasifikovaných jako vysoce toxické

Zajišťujeme audity stávajících technologií práškových lakoven, výstupem je zpráva s veškerými naměřenými hodnotami a záznamy ze zařízení včetně následných doporučení.

Kompletní přehled nabízených školení 

Contact us

Tomáš Saňák

Tomáš Saňák

Surface Treatment Technician

+420 603 280 590sanak@itsbrno.cz