Chémia

Servis

Poskytujeme technickú a technologickú asistenciu pre vaše prevádzky.

  • zabezpečujeme pravidelné servisné kontroly chemickej technológie, s protokolom so súhrnnou správou o aktuálnom stave zariadenia
  • meranie teplôt sušiacej a vypaľovacej pece, s protokolom s nameranými vypaľovacími krivkami priamo pre vaše diely
  • realizujeme automatizáciu procesu pre dávkovanie chémie v predúprave, automatizáciou dosiahnete vyššie časové a finančné úspory
  • dodáme vám prevádzkové a kontrolné prístroje pre lakovne
  • vybavíme vás osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (odevy, rukavice, obuv...)

Viac informácií sa dozviete na stránkách SQI.

Obráťte sa na nás

Miloš Sedlák

Miloš Sedlák

obchodno technický zástupca

+421 902 912 615sedlak@itstrencin.sk