Chemistry

Service

  • we provide regular service checks of chemical technology, the output of which will be a protocol with a summary report on the current state of the equipment
  • we measure the temperatures in the drying and firing furnaces, you will receive a protocol with measured firing curves specifically for your parts
  • we implement process automation for dosing of chemical substances for pre-treatment; with process automation you will achieve higher time and cost savings in the area of pre-treatment
  • we provide deliveries of operational and control equipment for coating facilities
  • we will provide personal protective equipment (clothes, gloves, shoes, special creams for coating facilities without silicones) for you

More information can be found on the SQI website.

 

  • zabezpečujeme pravidelné servisní kontroly chemické technologie, s protokolem se souhrnnou zprávou o aktuálním stavu zařízení
  • měření teplot sušicí a vypalovací pece, s protokolem s naměřenými vypalovacími křivkami přímo pro vaše díly
  • realizujeme automatizaci procesu pro dávkování chemie v předúpravě, automatizací dosáhnete vyšší časové a finanční úspory 
  • dodáme vám provozní a kontrolní přístroje pro lakovny
  • vybavíme vás osobními ochrannými pracovními prostředky (oděvy, rukavice, obuv ...)

Více informací se dozvíte na stránkách SQI.

Eshop pro měřící přístroje

Contact us