Chémia

Multimetal

Multimetalické prípravky zaradené do systému ENVIROX sú schopné v jednom kúpeli (v jednom technologickom kroku) ošetriť viac kovov súčasne.

Predúprava pred lakom

Na predúpravu pred náterovým systémom máme k dispozícii mnoho produktov. Pomocou týchto prípravkov sme schopní zvýšiť protikoróznu ochranu aj priľnavosť náterového systému. V kombinácii s čistiacimi a pasivačnými systémami zaistíme kovovému podkladu dlhšiu životnosť.

Multimetalické prípravky

  • Alfipas 7816 (ENVIROX SG)

 

Predúprava zvitkov

Ide o vhodnú úpravu pre každý typ povrchu. Či už sa jedná o ochranu proti korózii, utesneniu, aplikácii farby alebo chromátovaniu. Môžeme vám tiež pomôcť vyvinúť nové multifunkčné materiály.

Chcete vedieť viac o povrchovej úprave viacerých kovov v jednom kroku?

Ivan Jurka

Ivan Jurka

obchodný manažér

+421 902 912 612jurka@itstrencin.sk