Lakovne

Sušiace a vypaľovacie pece

Sušiace a vypaľovacie pece sa využívajú na vytvrdzovanie farby, vypaľovanie, želírovanie alebo vysúšanie povrchu po chemickej predúprave. Ponúkame zavážacie alebo tunelové pece.

Metódy ohrevu:

  • konvenčné – celý výrobok je prehrievaný horúcim vzduchom priamo, alebo nepriamo podľa typu materiálu;
  • infrapece s infračerveným žiarením, ohrieva sa iba povrch výrobku;
  • indukčný ohrev

Pece sa vykurujú elektrinou, zemným plynom a LTO.

V súčasnej dobe ponúkame prestvaby existujúcich pecí na alternatívne zdroje vykurovania, tzv. duálne pece.

Zaujímajú vás sušiace alebo vypaľovacie pece?

Michal Motúz

Michal Motúz

obchodný manažér

+421 902 912 617motuz@itstrencin.sk