Referencie

Priebežná lakovňa s chemickou technológiou Alufinish

Pre výrobcu riešení s využitím elektrických lineárnych pohonov sme realizovali práškovú lakovňu s použitím technológie železitého fosfátovania Alufinish pri nižšej teplote s použitím prípravku Ferrophos 7768/3.

Info o zákazke

ZákazníkLINAK Slovakia s.r.o.
Rok realizácie2020
LokalitaPrešov (SK)
Prejazdný profil300 x 1.500 x 1.200 mm (š x v x d)
Technológie
  • 3st chemická predúprava
  • demi zariadenia
  • neutralizačná stanica
  • sušiaca pec
  • plastová kabína ITS pre rýchle zmeny farieb s lakovacími pištoľami SAMES KREMLIN
  • vypaľovacia pec
  • kontinuálny dopravník
  • centrálny riadiaci systém HiVision® s integrovaným modulom e-Saver

Popis zakázky

Samotnému technickému riešeniu lakovne predchádzali rôzne testy a skúšky. Tým že sa jedná hlavne o rúrkový materiál rôznej dĺžky, museli sme vyriešiť systém zavesenia, aby bola dosiahnutá požadovaná kapacita lakovne a to 150.000 m² za rok pri jednej zmene. Preto sme volili špeciálne upravené rámy HCF na maximálnu variabilitu podľa dĺžok rúrok. Do nich sme použili závesové lišty HangOn H11B 800x50 a samotné rúrky držia na rúrkových hákoch ROB 50x2,0 D25. Zvolený systém zavesenia bol testovaný v reálnej prevádzke s aplikačnou technikou SAMES KREMLIN.

Rovnako ako systém zavesenia, bola predmetom testovania aj chemická predúprava. Urobili sme korózne testy na lakovaných dieloch s navrhovanou chemickou technológiou železitého fosfátovania. V prípade vyššej požiadavky na koróznu odolnosť, prípadne potrebu lakovať Al alebo Zn materiál, je technológia pripravená v krátkom čase prejsť na zirkónové fosfátovanie.

Zaujímavosťou celej lakovne je prestup dopravníka cez stenu z jedného požiarneho úseku, kde sa nachádza vykládka a nakládka materiálu, do druhého požiarneho úseku, kde sa nachádza lakovňa. To je zaistené automatickým hasiacim systémom s vodnou clonou, aby v prípade požiaru v lakovni bola chránená skladová hala. Pozitívom lakovne je aj vzduchotechnická jednotka, ktorú investor s projekčnou spoločnosťou nepodcenili a tak je zaistený optimálny pretlak na hale s lakovacou linkou.

Páči sa vám naša práca? Kontaktujte nás!

Ivan Jurka

Ivan Jurka

obchodný manažér

+421 902 912 612jurka@itstrencin.sk

Zistite viac o produkte - Lakovne

Zobraziť produkt