Kvalitní příprava povrchu je základním předpokladem k dosažení požadované korozní odolnosti a přilnavosti lakované vrstvy. Typ předúpravy navrhujeme v závislosti na množství zpracovávaného materiálu.

Ruční předúprava postřikem

Tento systém představuje nejzákladnější způsob chemické úpravy povrchu. Většinou se jedná o jednu až dvě komory, kde je aplikace odmašťovacích (příp. také fosfátovacích) přípravků prováděna ručně vysokotlakým postřikovým strojem s ohřevem. Tento způsob je vhodný zejména pro malé ruční lakovny, které nekladou vysoké nároky na výslednou kvalitu povrchu.

 

Washing Box

V případě omezeného prostoru pro instalaci vícestupňových předúprav lze s úspěchem použít kompaktní automatickou komorovou předúpravu Washing Box. Ta je tvořena pouze jednou komorou a počtem lázní, které odpovídají technologickému postupu. PLC automat řídí automatický pohyb postřikových rámů podél výrobku a hlídá expoziční a okapové časy.

Washing Box

Tunelová předúprava

Jedná se o nejobvyklejší způsob chemické úpravy výrobků, který se používá u standardních lakovacích linek. Výrobky procházejí tunelem zavěšeny na průběžném dopravníku, přičemž dochází v jednotlivých technologických stupních k postřiku chemikáliemi či k oplachu povrchu. Rozměry zařízení závisí vždy na nominální kapacitě linky a technologickém postupu, předepsaném dodavatelem chemie.

Tunelová předúprava

Ponorová předúprava

Předúprava ponorem je obzvláště vhodná pro rozměrné díly, u kterých by bylo použití tunelové předúpravy technicky nevhodné či příliš náročné na zastavěný prostor. Manipulace s výrobky může být prováděna pomocí ručně ovládaného jeřábu nebo plně automatizována manipulačními jeřáby. V tom případě systém sám hlídá expozice v jednotlivých vanách a pohyb výrobků po lince ideálně optimalizuje.

Ponorová předúprava

Naše realizace

Další produkty a služby

Naši klienti

© 2019 Všechna práva vyhrazena IDEAL-Trade Service, spol s r.o.

created by entity production