Pece slouží k vysušení výrobků po chemické předúpravě a vypálení práškové barvy.

Zavážecí pece

Používáme zpravidla pro ruční provozy, ale také pro některé poloautomatické linky s Power & Free dopravníkem. Pec řešíme podle místních podmínek a požadované kapacity jako zavážecí nebo průjezdnou, s ručními nebo automatickými vraty. Výrobky zajíždějí do pece na podvěsném dopravníku či podlahových vozích.

Zavážecí pec

Tunelové pece

Tunelové pece se používají u průběžných lakovacích linek. Díly vjíždí do pece nepřetržitě zavěšeny na dopravníku. Vzduchové clony na vstupu a výstupu pece zabraňují nežádoucímu úniku tepla z otevřených ploch. Případné výpary, které mohou vznikat při vypalování práškové barvy, jsou jímány digestoří nad vjezdem do pece a odváděny mimo prostor haly. Případně je možné použít tzv. zvonovou pec, kdy teplo se udržuje v peci přirozeným (zvonovým) způsobem. Toto řešení závisí na druhu lakovaných výrobků a dostupné výšce haly.

Tunelová pec

Ohřev pece

Nejběžnějším médiem pro ohřev pece je zemní plyn, avšak vytápění lze realizovat také pomocí elektrické energie, LTO. Podle typu lakovaných výrobků navrhujeme pece s přímým nebo nepřímým ohřevem. Horký vzduch je z hořákových komor distribuován výkonným ventilátorem pomocí rozvodných kanálů po celém prostoru pece. Horkovzdušné kanály jsou vybaveny posuvnými lamelami, které nám umožňují docílit požadované distribuce tepla v peci.

Naše realizace

Další produkty a služby

Naši klienti

© 2019 Všechna práva vyhrazena IDEAL-Trade Service, spol s r.o.

created by entity production